Štúdia skúmajúca profesionálny rast absolventov architektúry.

Tento dotazník ste obdržali preto, lebo ste študovali architektúru na univerzite alebo na inej vzdelávacej inštitúcii v Európe. Pozývame Vás k jeho vyplneniu ak:
(a) vykonávate architektonickú prax (či ste zamestnaný alebo nie)
(b) pracujete v oblasti architektúry alebo príbuzných oblastí, napríklad urbanizmu a územného plánovania alebo stavebníctva (napr. ako neautorizovaný architekt / asistent architekta, pedagóg, krajinný architekt, interiérový dizajnér, úradník, projektový manažér, rozpočtár, developer, dodávateľ, konzultant) atď.
alebo,
(c) ste opustili oblasť architektúry a pracujete v úplne inej oblasti alebo profesii.

Nie sú stanovené žiadne vekové obmedzenia na respondentov tohto prieskumu: jediným kritériom účasti v prieskume je, že ste študovali architektúru na európskej škole architektúry, aj v prípade, že nepochádzate z Európy a/alebo v súčasnosti žijete inde vo svete.

Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút.

Respondenti zostanú v anonymite. Avšak, ak sa chcete zúčastniť na podrobnejšej štúdii, prosím, uveďte svoje kontaktné údaje na konci dotazníka. Zdieľajte, prosím, tento dotazník s kolegami, s ktorými ste študovali architektúru.

Ak máte akékoľvek otázky k štúdii, prosím, kontaktujte Dr. Harriet Harriss z Royal College of Art v Londýne: harriet.harriss@rca.ac.uk

Question Title

* 1. Ste …

Question Title

* 2. Váš vek:

Question Title

* 5. Aká bola minimálna dĺžka štúdia potrebného na získanie inžinierskeho titulu (alebo jeho ekvivalentu) v odbore architektúra v čase a v krajine v ktorej ste študovali?

Question Title

* 6. Aký najvyšší stupeň vzdelania v odbore architektúra ste získali?

T