een onderzoek naar de professionele loopbaan na architectuurstudies

U ontvangt deze vragenlijst omdat u aan een universiteit of een andere hoger onderwijsinstelling in Europa architectuur hebt gestudeerd (architect of ingenieur-architect; architectuur aan een faculteit bouwkunde van een TU of aan een Academie voor Bouwkunst; ....). We nodigen u uit om deze vragenlijst in te vullen indien u :
(a) het beroep van architect uitoefent (al dan niet als zelfstandige)
(b) werkt in het bredere domein van architectuur of eraan gerelateerde sectoren, zoals ruimtelijke ordening of de bouwsector (bijvoorbeeld als niet-geregistreerd architect/architectuur assistent, lesgever, landschapsarchitect, interieur ontwerper, planner, ambtenaar bij gemeentebestuur project manager, landmeters, ontwikkelaar, aannemer, adviseur enz.)
of,
(c) het domein van architectuur en aanverwanten heeft verlaten en momenteel in een heel ander sector aan het werk bent.

Er is geen beperking van leeftijd; het enige criterium is dat je gedurende een bepaalde periode architectuur hebt gestudeerd aan een Europese instelling, zelfs als u oorspronkelijk afkomstig bent uit een land buiten Europa en/of nu elders in de wereld aan de slag bent.

Het invullen van de vragenlijst hoeft niet meer dan 10 minuten in beslag te nemen.

De antwoorden zullen worden geanonimiseerd. Echter, als u zou willen bijdragen tot een grotere, meer gedetailleerde studie, voeg dan uw contactgegevens toe aan het einde van deze vragenlijst. Gelieve deze vragenlijst te delen met andere personen die met u architectuur hebben gestudeerd.

Hebt u vragen over dit onderzoek, neem contact op met Dr. Harriet Harriss aan het Royal College of Art in Londen: harriet.harriss@rca.ac.uk (in het Engels)

Question Title

* 1. Ben je

Question Title

* 2. Wat is je leeftijd?

Question Title

* 5. Wat was de minimale studieduur (in jaar) om het diploma van architect (master of gelijkwaardig) te behalen in de periode en het land waar je hebt gestudeerd?

Question Title

* 6. Wat is de hoogste graad die je gehaald hebt in je architectuurstudies?

T