* 1. Информация за клиента

* 2. Какъв вид събитие искате да организирате?

* 3. Дата

Начална дата на събитието
/
/
Крайна дата на събитието
/
/

* 4. Час

Кога ще започне подготовката на събитието?
:
Кога е официалното началото на събитието?
:
Кога предвиждате да свърши събитието?
:

* 5. Колко човека очаквате да участват на събитието ви?

* 6. Кое пространство искате да резервирате?

* 7. Какво оборудване искате да наемете?

* 8. Кетъринг

* 9. Други изисквания:

T