Информация за клиента

Question Title

* 1. Информация за клиента

Какъв вид събитие искате да организирате?

Question Title

* 2. Какъв вид събитие искате да организирате?

Дата

Question Title

* 3. Дата

Начална дата на събитието
Крайна дата на събитието
Час

Question Title

* 4. Час

Кога ще започне подготовката на събитието?
Кога е официалното началото на събитието?
Кога предвиждате да свърши събитието?
Колко човека очаквате да участват на събитието ви?

Question Title

* 5. Колко човека очаквате да участват на събитието ви?

Кое пространство искате да резервирате?

Question Title

* 6. Кое пространство искате да резервирате?

Какво оборудване искате да наемете?

Question Title

* 7. Какво оборудване искате да наемете?

Кетъринг

Question Title

* 8. Кетъринг

Други изисквания:

Question Title

* 9. Други изисквания:

T