Screen Reader Mode Icon

Parivar Bay Area là gì? Tại sao khảo sát này lại quan trọng?

Parivar Bay Area là tổ chức Nam Á do người chuyển giới lãnh đạo và tập trung vào người chuyển giới duy nhất trong nước với sứ mệnh vun đắp tình đoàn kết cùng với cộng đồng theo các nguyên tắc của tình yêu, sự chấp nhận và ánh sáng. Parivar cố gắng liên tục duy trì sự công bằng kinh tế cho người chuyển giới, sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, sự thống nhất giữa các bên, sự hòa nhập xã hội, và đáng chú ý nhất là sự công bằng cho người nhập cư LGBTQIA+ bằng cách tập trung vào người nhập cư cũng như người tị nạn Nam Bán cầu.

Khảo sát này nhằm mục đích khảo sát TẤT CẢ người nhập cư chuyển giới và đồng tính, không phân biệt quốc gia xuất xứ, ở San Francisco để hiểu rõ hơn về chất lượng cuộc sống hiện tại cũng như cách xây dựng một tương lai thịnh vượng và công bằng hơn.

Question Title

* 1. Hiện tại, quý vị có sống, làm việc và/hoặc nhận các dịch vụ ở San Francisco không?

Question Title

* 2. Quý vị hiện đang mô tả bản dạng hoặc biểu hiện giới tính của mình như thế nào? Khi nói đến "bản dạng giới", chúng tôi muốn nói đến sự hiểu biết bên trong của quý vị về giới tính của chính quý vị hoặc (những) giới tính mà quý vị xác định. Xin vui lòng nhập bản dạng giới của quý vị nếu dưới đây không liệt kê.

Question Title

* 3. Quý vị được ấn định giới tính gì khi sinh?

Question Title

* 4. Quý vị bao nhiêu tuổi?

Question Title

* 5. Tình trạng hôn nhân của quý vị là gì?

Question Title

* 6. Quý vị đã sống, làm việc hoặc nhận các dịch vụ ở San Francisco được bao lâu rồi?

Question Title

* 7. Trình độ học vấn cao nhất của quý vị đã hoàn thành là gì?

0 của 48 đã được trả lời
 

T