1. Prijava na javni poziv i prihvaćanje suradnje

Molimo Vas, ispunite ovaj obrazac u cilju mjerenja početnog stanja kvalitete u projektu IQM Destination BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE: destinacija Sjeverna Moslavina - Garešnica, te prihvaćanja suradnje u integralnom upravljanju kvalitetom u destinaciji. Zahvaljujemo unaprijed!

Question Title

* 1. Opći podaci:

Turistička zajednica se ovime obvezuje na poseban način isticati Poslovnog Partnera u projektu IQM Destination u temi integralnog upravljanja kvalitete u destinaciji u sljedećim aktivnostima:

-              online promocija,
-              promocija na web stranici,
-              promocija na društvenim mrežama,
-              isticanje u medijskoj promociji,
-              uključiti partnere koji su dio projekta u IQM Pass,
-              dodijeliti certifikat kvalitete IQM Destination.

Feel IQM d.o.o. se obvezuje:
  • Dostaviti Knjigu preporuka.
  • Pozivatina grupne i online radionice kojima ćemo Vam davati informacije za kvalitetnije poslovanje.
  • Pomagati i davati savjete u poslovnoj domeni IQM Destination, kada se nam se obratite (usmenim ili pismenim putem). Uvijek je potrebno unaprijed dogovoriti i definirati termin sastanka.
  • Dostavljati nove informacije o trendovima u turizmu i novim poslovnim mogućnostima.
  • Mjeriti kvalitetu te periodično izvještavati o rezultatima online reputacije.

Question Title

* 2. Molimo navedite:

Question Title

* 3. Molimo ocijenite Vaš ukupan dojam o turizmu Vaše destinacije (1-najniža, 5-najviša ocjena):

Question Title

* 4. Molimo ocijenite kvalitetu manifestacija u Vašoj destinaciji (1-najniža, 5-najviša ocjena):

Question Title

* 5. Molimo ocijenite rad Turističke zajednice (1-najniža, 5-najviša ocjena):

Question Title

* 6. Navedite, molimo, aktivnosti koje mogu pridonijeti kvaliteti turizma u Vašoj destinaciji:

Question Title

* 7. Molimo Vas mišljenje - koji su najveći izazovi turizma u Vašoj destinaciji u sljedećih 5 godina?

Turistička zajednica je s IQM Destination timom uspostavila i održava program u okviru kojeg pojedini posjetitelj destinacije temeljem digitalne Welcome kartice IQM Pass kojeg izdaje Feel IQM d.o.o. ostvaruje popust/poklon na pojedine ili sve proizvode i usluge u ponudi Poslovnog Partnera. Svrha IQM Pass-a:

-              umrežavanje dionika,
-              poticanje na duži boravak u destinaciji,
-              poticanje na povećanu potrošnju gosta u destinaciji,
-              ujednačavanje kvalitete u destinaciji,
-              povećanje ukupnog zadovoljstva gosta destinacijom.

Gost korištenjem IQM Pass-a ostvaruje popuste/poklone dobrodošlice na pojedine ili sve proizvode i usluge u ponudi Poslovnog Partnera i drugih sudionika programa. Ovim se programom gostu osigurava pristupačnost proizvoda i usluga visoke kvalitete i autentičnosti te unapređuje ponuda destinacije kao cjeline.

Question Title

* 8. Molimo iznos popusta u IQM Pass-u za koji se uključujete u IQM Pass-u :

Question Title

* 9. Molimo navedite usluge/proizvod na koju se popust/pogodnost odnosi (npr. poklon dobrodošlice, popust, sl.):

Prihvaćanje suradnje i ulaskom u IQM Destination imate niz prednosti. Ujedno se obvezujete aktivno promovirati destinaciju i koristiti marketinške alate prema preporukama Turističke zajednice i IQM Destination tima, a sve u cilju snažnije promocije kvalitete vlastitog poslovanja i cjelokupne destinacije. 

Suradnji na projektu IQM Destination pristupate na neodređeno vrijeme, do opoziva. Važno je poslovati prema pravilima struke, pridržavati se uvjeta navedenih u Pristupnici i ponašati se odgovorno prema suradnicima i partnerima.

Question Title

* 10. Prihvaćanjem ulaska u projekt ovime potvrđujem istinitost svih unešenih podataka.

T