Question Title

* 1. तपाईको पुरा नाम:

Question Title

* 2. सम्पर्क फोन नम्वर

Question Title

* 3. तपाईको इमेल :

Question Title

* 4. सगै बस्ने परिवार संख्या :

Question Title

* 5. बसोबास ठेगाना

Question Title

* 6. आफु संग्लग्न सञ्चार कार्यालय/मिडियाको नाम 

Question Title

* 7. बर्तमानमा रोजगार हुनुहुन्छ ?

Question Title

* 8. रोजगारी नहुदा उत्पन्न पेशागत तथा व्यक्तिगत  समस्याहरु:

Question Title

* 9. पेशागत कर्तब्य निर्वाह गर्दा गर्दै कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका नेपाली पत्रकारहरुलाई मद्दत पुर्याउने उदेश्यले नेपाली पत्रकारहरुको अन्तराष्ट्रिय संजाल (इन्जा) ले यो सर्भेगरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको हो।आफ्ना व्यक्तिगत गोपनियताका बिबरणहरु बाहेक आफुलाइ तत्काल आवस्यक परेको सहयोगका बारेमा ईन्जाको इमेल : info@injaglobal.org  मा जानकारी पठाउन सकिनेछ। ईञ्जाको यस प्रयासका बारेमा तपाईको सुझाव भए तलको बक्समा लेख्न सक्नु सक्नु हुनेछ।

T