1. Maklumbalas Peserta

 
100% of survey complete.

Intel® Teach Elements: Kursus Project-Based Approaches (Pendekatan Berasaskan Projek) mengandungi lima modul. Modul ini mengandungi pengisian e-pembelajaran interaktif dan aktiviti tambahan Giliran Anda (Your Turn) untuk mengaplikasikan pembelajaran ke dalam satu pelan tindakan Pembelajaran Berasaskan Projek untuk kelas anda.

* 1. Anda telah mendaftar di laman Bahagian Pendidikan Guru sebelum memulakan kursus ini.

* 2. Berapa modul dan pelajaran dapat anda selesaikan?

* 3. Adakah kursus e-pembelajaran ini berguna?

* 4. Berapa aktiviti dalam Pelan Tindakan dapat anda selesaikan?

* 5. Adakah aktiviti dalam pelan tindakan membantu?

* 6. Adakah anda akan mengesyorkan kursus ini kepada rakan anda?

* 7. Apakah cadangan anda untuk memperbaiki kursus ini?

* 8. Sejauhmanakah anda selesa melaksana pendekatan berasaskan projek ini untuk murid atau pelajar anda?

* 9. Apakah topik lain yang anda ingin ikuti dalam kursus sebegini? (Pilih mana-mana yang sesuai)

* 10. Adakah anda berada di Malaysia?

* 11. Adakah anda ingin dihubungi apabila terdapat kursus Elements yang baru?

T