Povraznícke plodobranie 2 v Povrazníku 15.9.2019 - dotazník

Milí účastníci Povrazníckeho plodobrania 2,
sme veľmi radi, že ste sa zúčastnili tejto akcie.

Keďže sa chystáme pokračovať v jej organizovaní aj ďalšie roky, radi by sme ju vylepšovali k Vašej čo najväčšej spokojnosti.

Prosím, nájdite si chvíľku a vyplňte tento anonymný dotazník o plodobraní. Veľmi nám pomôže Vaša spätná väzba. Nebojte sa byť kritickí, konštruktívna kritika nám pomáha zlepšovať sa.

Keďže veľa aktivít bolo určených pre DETI, radi by sme poznali aj ich názor. Veľmi nám pomôže, ak dáte dotazník vyplniť aj im - každému dieťaťu zvlášť.

Pomôžete nám aj preposlaním dotazníku ľuďom, ktorí sa Plodobrania zúčastnili, ale nemáme na nich kontakt.

Srdečne ďakujeme,
za organizátorov,
Andrea Miklošová
Povrazník

Question Title

* 1. Aký je Váš vek a pohlavie?

  muž žena
do 17 rokov
18-30 rokov
31-60 rokov
nad 60 rokov

Question Title

* 2. Ako ste sa dozvedeli o Povrazníckom plodobraní 2? Môžete uviesť aj viac možností.

Question Title

* 3. Výstava a ochutnávka ovocia, zeleniny a orechov a výrobkov z nich

  veľmi dobrá úroveň dobrá úroveň priemerná úroveň nie príliš dobrá úroveň zlá úroveň Nevidel/a som výstavu.
Informácie o výstave pred akciou
Informácie o výstave počas akcie
Umiestnenie výstavy ovocia
Umiestnenie výstavy starých odrôd jadrovín
Umiestnenie výstavy zeleniny a orechov
Obsah výstavy ovocia (druhy ovocia a výrobky na ochutnanie)
Obsah výstavy starých odrôd jadrovín
Obsah výstavy zeleniny (druhy zeleniny a výrobky na ochutnanie)
Obsah výstavy orechov (druhy orechov a výrobky na ochutnanie)
Lievance
Domáci kváskový chlieb/pečivo

Question Title

* 4. Predstavenia

  veľmi dobrá úroveň dobrá úroveň priemerná úroveň nie príliš dobrá úroveň zlá úroveň Nezúčastnil/a som sa vystúpenia.
Vystúpenie detí z MŠ Strelníky
Bábkové divadlo ZUŠ Slovenská Ľupča

Question Title

* 5. Prednášky

  veľmi dobrá úroveň dobrá úroveň priemerná úroveň nie príliš dobrá úroveň zlá úroveň Nezúčastnil/a som sa prednášky.
Prednáška č. 1 Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd (Bruno Jakubec)
Prednáška č. 2 Netradičné ovocné druhy na Slovensku a tieňomilné úžitkové rastliny (Andrej Danek)
Prednáška č. 3 Možnosti obnovy ovocných alejí (Ladislav Bíro)
Prednáška č. 4 Legislatívne podmienky predaja z dvora (Anna Balková, Marcela Nemcová)

Question Title

* 6. Ovocný desaťboj

  veľmi dobrá úroveň dobrá úroveň priemerná úroveň nie príliš dobrá úroveň zlá úroveň Nezúčastnil/a som sa súťaže.
Stanovište 1 - Sila (lisovanie muštu)
Stanovište 2 - Trpezlivosť (šúpanie jablka)
Stanovište 3 - Zrak
Stanovište 4 - Sluch
Stanovište 5 - Hmat
Stanovište 6 - Čuch
Stanovište 7 - Presnosť (streľba z luku do jablka)
Stanovište 8 - Cieľavedomosť (orechový minigolf)
Stanovište 9 - Rovnováha (jablko na hlave)
Stanovište 10 - Chuť

Question Title

* 7. Ukážky spracovania ovocia a orechov

  veľmi dobrá úroveň dobrá úroveň priemerná úroveň nie príliš dobrá úroveň zlá úroveň Nezúčastnil/a som sa.
Lisovanie jablčného muštu
Ochutnávka jednoodrodových muštov
Lisovanie oleja z mandlí

Question Title

* 8. Obecná semienkáreň

  veľmi dobrá úroveň dobrá úroveň priemerná úroveň nie príliš dobrá úroveň zlá úroveň Nezúčastnil/a som sa.
Informácie o fungovaní obecnej semienkárne
Obsah obecnej semienkárne

Question Title

* 9. Celkový dojem z Povrazníckeho plodobrania 2

Question Title

* 10. Vyhliadky do budúcna

  1 - určite áno 2 - skôr áno 3 - neviem 4 - skôr nie 5 - určite nie
Máte záujem zúčastniť sa Povrazníckeho plodobrania v roku 2020?
Chceli by ste pomôcť s organizáciou Povrazníckeho plodobrania v roku 2020?
0 of 10 answered
 

T