Page1 / 7
 
Poštovani,

Molimo Vas da odvojite 10 do 15 minuta svojeg vremena za ispunjavanje upitnika. Istraživanje se provodi u svrhu izrade diplomskog rada Ivane Bahun, studentice na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod mentorstvom dr.sc. Aleksandre Huić. Cilj ovog istraživanja je provjera uloge koju stil suočavanja sa stresom ima u povezanosti između doživljenog stresa i raznih aspekata partnerskog odnosa kod mladih odraslih osoba, pa tražimo sudionike dobi između 18 i 35 godina koji su minimalno 6 mjeseci u intimnoj vezi, ali ne žive s partnerom/icom. Molimo Vas da ispunjavate upitnik samo ako odgovarate ovim uvjetima.

Razina stresa i/ili neugode u ovom istraživanju nije veća od one koju doživljavate u uobičajenim svakodnevnim situacijama. Ispunjavanje upitnika je dobrovoljno i anonimno te imate pravo u svakom trenutku bez ikakvih posljedica odustati od sudjelovanja. Rješavanjem upitnika pristajete na sudjelovanje u istraživanju.

Molimo Vas da prije davanja odgovora pažljivo pročitate uputu i svaku tvrdnju. Na postavljena pitanja nema točnih i netočnih odgovora. Podaci dobiveni ovim istraživanjem bit će korišteni isključivo u istraživačke svrhe i analizirani na grupnoj razini, što znači da se Vaši odgovori neće iznositi odvojeno od ostalih podataka. Važno nam je prikupiti stvarna mišljenja i iskustva ljudi o njihovom doživljavanju stresnih situacija i različitim aspektima odnosa s partnerom pa Vas molimo da budete iskreni prilikom odgovaranja na postavljena pitanja.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara vezanih uz istraživanje, obratite se na e-mail ibahun2@ffzg.hr.

Unaprijed se zahvaljujemo na uloženom trudu i vremenu !

T