Wat is de Social Powerapp?

De Social Powerapp maakt het mogelijk om uw sociale initiatief te beschrijven en te plaatsen op de kaart van Nederland. Hiermee vergroot u de lokale en landelijke zichtbaarheid van uw initiatief.
U kunt deze activiteit delen op uw andere huidige sociale media. U kunt oproepen plaatsen als een activiteit nog mensen of spullen nodig heeft.
Alle activiteiten kunnen gefilterd worden op thema, locatie, doelgroep of type. Er kunnen foto's, filmpjes en blogs geplaatst worden door u of anderen. Deze worden uitsluitend na toestemming van u als beheerder geplaatst. Alle nieuwste activiteiten en aanpassingen worden zichtbaar in een newsfeed. De newsfeed kan ook gefilterd worden op plaats, thema, etc...

Question Title

* 1. Omschrijf uw functie/werkzaamheden

Question Title

* 2. Van welke sociale media maakt u (zakelijk) gebruik?

Question Title

* 3. Hoe vaak maakt u gebruik van sociale media?

Question Title

* 4. Hoe maakt u uw sociale initiatief momenteel zichtbaar?

Question Title

* 5. Wij willen graag weten welke doelen u het belangrijkste vindt voor de Social Power app. Geef onderstaande doelen een waardering op een schaal van 1 tot 5. (1 = minst belangrijk - 5 = meest belangrijk.)

  niet belangrijk enigzins belangrijk neutraal belangrijk meest belangrijk
vergroten zichtbaarheid van sociale initiatieven in sociale media
vergroten vindbaarheid van sociale initiatieven op thema/doelgroep en locatie
bevorderen interactie tussen sociale initiatiefnemers (onderling delen van kennis/netwerk/kantoorruimte etc...)
verbinden vraag en aanbod van sociale initiatieven (bv. oproep voor vrijwilligers en/of activiteiten en events)
vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken en drempel verlagen om mee te doen
beter afstemmen van lokaal beleid op lokale sociale initiatieven/doelgroepen/thema's
zichtbaar maken van maatschappelijke waarde/rendement/effecten van sociale initiatieven
zichtbaar maken van acties, wensen en behoeften van sociale initiatiefnemers
erkenning geven/krijgen voor sociaal initiatief (middels ranking/rating/punten)

Question Title

* 6. Wij willen graag weten welke mogelijkheden en functionaliteiten u van belang vindt, indien u de Social Powerapp zou gebruiken. Geef onderstaande mogelijkheden een waardering op een schaal van 1 tot 5. (1 = minst belangrijk - 5 = meest belangrijk.)

  niet belangrijk enigzins belangrijk neutraal belangrijk meest belangrijk
het vinden van initiatieven/activiteiten op basis van thema of doelgroep
het vinden van initiatieven/activiteiten op basis van locatie (op een kaart)
profielen van sociale initiatiefnemers bekijken
weten waar en wanneer welke activiteit plaatsvindt en mij daarvoor aanmelden
zien welke initiatieven het meest populair zijn (via ranking van initiatieven)
zichtbaar maken van maatschappelijke waarde van initiatieven (via puntensysteem)
wensen en oproepen voor mijn sociale initiatief verspreiden
aanbod van menskracht/faciliteiten/kennis van mijn organisatie vindbaar maken voor sociale initiatieven
in contact komen met andere sociale initiatiefnemers
in contact komen met meebouwers aan (mijn) sociale initiatief (met menskracht/middelen etc...)
vragen/activiteiten van sociale initiatieven vinden die passen bij mijn aanbod/interesse
activiteit/locatie delen met andere gebruikers van de app en deel uitmaken van de community
het kunnen delen van activiteiten binnen deze app op andere sociale media
deelnemers aan activiteiten van mijn initiatief kunnen een review achterlaten
toevoegen van foto's, filmpjes en blogs aan sociale initiatieven

Question Title

* 7. Wat zou voor u in de Social Powerapp niet mogen ontbreken?

Question Title

* 8. Wat zou u overhalen de Social Powerapp te gaan gebruiken?

Question Title

* 9. Zou u willen meewerken aan de ontwikkeling van deze app door als tester van het prototype uw feedback met ons te delen?

T