Cảm ơn quý vị đã dành thời gian trả lời bản thăm dò ý kiến. Chúng tôi rất trân trọng ý kiến quý báu của quý vị. Ý kiến của quý vị sẽ không ảnh hưởng đến khoảng hỗ trợ quý vị nhận được từ Breast Cancer Solutions (BCS).

Question Title

* 1. Qúy vị có sử dụng hết khoảng hỗ trợ trong vòng một tháng sau khi nhận được hay không?

Question Title

* 2. Qúy vị cảm thấy các dịch vụ nào do BCS giới thiệu là hữu ích nhất? Chọn tất cả câu trả lời đúng.

Question Title

* 3. Trong lúc nhận được sự hỗ trợ tài chính từ BCS, quý vị có bỏ lỡ buổi hẹn điều trị bệnh nào không?

Question Title

* 4. Xin vui lòng đánh giá các dịch vụ của BCS bằng cách khoanh tròn các con số tương ứng:

  Rất tốt Tốt Trung bình Kém Không ý kiến
Dịch vụ chăm sóc khách hàng (lịch sự, thân thiện, tương trợ)
Giới thiệu đến những nguồn tài nguyên khác
Có thể tải đơn hỗ trợ dễ dàng từ trang mạng của BCS
Thời gian trả lời sau khi quý vị nộp đơn
Giúp đỡ từ thiện nguyện viên khi quý vị nhận hỗ trợ từ BCS
Khả năng tiếp tục điều trị khi nhận hỗ trợ từ BCS

Question Title

* 5. Quận

Question Title

* 6. Ý kiến/phản hồi khác:

T