Screen Reader Mode Icon
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027 (POR BI) se află în plin proces de definitivare a programului si de stabilire a condițiilor de acordare a finanțărilor către beneficiari.
Primele doua prioritati de finantare din program vizezaza IMM-urile din regiune si se refera la investitii finantabile sub 4 obiective specifice:
(i)   dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;
(ii)  valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice;
(iii)  intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive;
(iv) dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
Pentru a surprinde cat mai bine nevoile de finantare specifice IMM din regiunea Bucuresti –Ifov vă rugăm să ne acordați 10 minute, pentru a răspunde la chestionarul urmator.

Question Title

* 1. De ce are nevoie firma dumneavoastră pentru a se menține pe piață?(raspuns multiplu)

Question Title

* 2. De ce are nevoie firma dumneavoastră pentru a crește, a se dezvolta? (răspuns multiplu)

Question Title

* 3. În ce măsură doriți să realizați următoarele tipuri de investiții în următorii 7 ani? Acordați fiecărui tip de investiție un punctaj de la minim 1 – nu doriți să realizați investițiile, la maxim 4 – doriți să realizați investițiile în mare măsură

  4 3 2 1 NȘ/NR
Investiții pentru creșterea nivelului de digitalizare a afacerii (inclusiv dotarea cu echipamente, dezvoltarea site-ului, comerț electronic etc.)
Investiții pentru o transformare digitală a afacerii (schimbarea modelului de business cu utilizarea preponderentă a instrumentelor digitale)
Investiții în echipamente și tehnologii productive
Investiții pentru creșterea inovării in cadrul firmei (activități de cercetare inovare interna, laboratoare, departament cercetare-dezvoltare-inovare etc.)
Activități de transfer tehnologic (prin achiziția de tehnologie de la universități, centre de cercetare etc.)
Investiții în formarea personalului (formarea de competențe tehnice, mai ales specializări inteligente, digitale și tranziție la tehnologii noi)
Investiții în formarea personalului și managementului (competențe manageriale și antreprenoriale)
Investiții în formarea personalului și managementului (competențe pentru dezvoltare durabilă, prietenoasă cu mediul)
Dezvoltarea și/sau implementarea unor soluții inovative de economie circulară (care urmăresc reutilizarea/reciclarea materialelor sau alte sluții care de prelungire a ciclului de viață al produselor și reducere a cantității de deșeuri
Investiții pentru modernizarea capacității tehnologice
Investiții pentru internaționalizare (pentru capacitatea firmei de a fi mai prezentă pe piața internațională)
Investiții pentru internaționalizare (pentru capacitatea firmei de a fi mai prezentă pe piața internațională)
Investiții în parteneriat cu Centre de cercetare, Universități , entități specializate pentru transfer tehnologic
Investiții într-un model conceptual inovativ (punerea în practică a unei idei inovative printr-un proiect pilot care să-i demonstreze fezabilitatea)
Investiții într-o firmă nouă, desprinsă din cea veche, pentru a face cercetare, dezvoltare și inovare

Question Title

* 4. În măsura în care doriți să realizați investiții, vă rugăm să estimați suma (în EUR) pe care ați dori să o alocați pentru următoarele tipuri de investiții în următorii 7 ani. 
Vă rugăm să introduceți doar cifre. Dacă nu doriți să alocați o sumă pentru acest tip de investiție vă rugăm să treceți 0.

Question Title

* 5. În cazul în care doriți să investiți în economie circulară, cum ați dori să dezvoltați și/sau implementați soluții inovative de economie circulară (care urmăresc reutilizarea/reciclarea materialelor sau alte sluții de prelungire a ciclului de viață al produselor și reducere a cantității de deșeuri)?

Question Title

* 6. Sunteți interesați de accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea competitivității firmei dumneavoastră?

Question Title

* 7. În cazul în care ați răspuns  ”DA” la întrebarea nr.6, considerați că pentru proiecte finanțate prin fonduri europene cu până la 200.000 Euro, aveți capacitatea de contribui și dumneavoastră cu o cofinanțare?

Question Title

* 8. În cazul în care ați răspuns  ”DA” la întrebarea nr.6 , pentru proiecte finanțate prin fonduri europene cu până la 500.000 Euro, ce capacitate de cofinanțare din fonduri proprii ați avea (în procente)?

Question Title

* 9. Sunteți interesați de alte modalități de finanțare, în afară de fondurile nerambursabile, pentru dezvoltarea competitivității firmei dumneavoastră? (răspuns multiplu)

Question Title

* 10. În ce măsură ați apela la următoarele tipuri de servicii? Acordați fiecărui tip de sprijin un punctaj de la minim 1 – nu considerați util sprijinul, la maxim 4 – considerați sprijinul foarte util.

  4 3 2 1 NȘ/NR
Servicii de transfer tehnologic oferite de entități de inovare și transfer tehnologic sau parcuri științifice și tehnologice
Servicii din partea unor clustere de inovare (consultanță, formare pentru inovare, transfer tehnologic între întreprinderi, obținerea, validarea și protejarea brevetelor etc.)
Servicii din partea unor incubatoare de afaceri (acces la spații, servicii de contabilitate, juridice, financiare, de marketing, mentorat, consiliere managerială, formare profesională, în special pentru firmele nou înființate)

Question Title

* 11. În ultimii 5 ani ați realizat investiții în formarea profesională a personalului și/sau a managerilor din firmă?

0 of 24 answered
 

T