Лятното училище за НПО, 2018 ще се проведе в периода от 10 до 15 юни 2018 в Международен обучителен център "Аркутино", местността Аркутино, намираща се между Созопол и Приморско. Кандидатурите ще се приемат до 27 април 2018 г.
 
Условия за кандидатстване
  • Всяка организация може да предложи само един участник.
  • Кандидатите трябва да бъдат с не повече от 5 години опит в неправителствения сектор;
  • Кандидатите да работят в неправителствена организация по програми или инициативи (да не изпълняват само административни или технически функции);
  • Номиниращите организации да имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;
  • Кандидатите трябва да имат възможност да присъстват на целия курс на обучение;
  • Формулярът за кандидатстване за лятно училище за НПО се попълва от представляващия организацията.
Краен срок за попълване на формуляра - 27 април 2018 г.

Такса участие:  100 лв.
* Таксата включва настаняване в двойна стая. При изрично заявено желание за настаняване в единична стая и такава възможност, се заплаща допълнителна такса.Останалите разходи по престоя (нощувки, храна и материали) се покриват от организаторите. Транспортните разходи са за сметка на участниците.

Предварителната програма на обучението, кои ще са лекторите и повече информация за Лятното училище можете да намерите на http://bcnl.org/trainings/lyatno-uchilishte-za-npo-arkutino-2018.html 

За въпроси се свържете с нас по email: info@bcnl.org или тел: 02/ 981 66 17.

* 1. Данни за организацията

* 2. Данни за участника

* 3. Какви са целите на Вашата организация?

* 4. Какви са дейностите/проектите/инициативите, които осъществява Вашата организация? Моля опишете кратко поне 2 примера от последните 2 години, като посочите ясно целевите групи.

* 6. Моля посочете дали сте участвали в семинар и/или обучение по теми, свързани с темите на предлаганите обучения. Ако сте участвали, опишете кратко не повече от 3 семинара/обучения, като посочите годината, темата, организатора и мястото на провеждане.

* 7. Защо искате да участвате в Лятното училище? Какъв вид умения бихте желали да развиете/придобиете в резултат на обучението?

T