Česká ženská lobby je síť organizací hájících práva žen - czlobby.cz

Question Title

* 1. Jaké procento žen a dívek na celém světě zažilo fyzické a/nebo sexuální násilí?

Question Title

* 2. Co znamená prevence násilí páchaného na ženách a dívkách?

Question Title

* 3. Jaký je historický význam Mezinárodního dne pro odstranění násilí na ženách a dívkách - 25. listopad?

Question Title

* 4. Kdo řekl tuto větu? "Zmlátit vlastní ženu byl můj sen a tento sen se naplní pouze jednou za rok pod záminkou velikonočních svátků."

Question Title

* 5. A kdo ze známých osobností řekl tuto větu? "Zastavit násilí vůči ženám je v našich rukou."

Question Title

* 6. Kolik žije na celém světě žen a dívek, které se vdávaly jako děti (do 18 let)?

T