Dotazník spokojnosti s metodickou príručkou Škôlka hrou.

Question Title

* 1. Ako často používate metodickú príručku Škôlka hrou?

Question Title

* 2. Ako často používate portál planetavedomosti.iedu.sk v kombinácii s metodikou Škôlka hrou?

Question Title

* 3. Poznáte portál www.SkolkaHrou.sk?

Question Title

* 4. Poznáte bezplatné školenia, ktoré realizujú Centrá Excelentnosti v spolupráci s Edulabom?

Question Title

* 5. Súhlasíte s uvedenými tvrdeniami o metodickej príručke Škôlka hrou?

Odpovedajte prostredníctvom číselného hodnotenia. 1 - súhlasím úplne, 5 - nesúhlasím vôbec.

  1 2 3 4 5
Je prínosom pre pedagóga materskej školy. 
Vhodne kombinuje aktivity s IKT s ostatnými aktivitami. 
Je jednoduchá na použitie. 
Uvítali by sme aj podobnú metodiku na ďalšie témy.
Uľahčuje prácu pedagóga.

Question Title

* 6. Radi uvítame aj ďalšie podnety z praxe, tu je priestor pre Vaše vyjadrenie:

T