Consiliul Județean Giurgiu elaborează Strategia de dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2021 - 2027.

Elaborarea strategiei se bazează atât pe date statistice și studii, cât şi pe opiniile dvs., exprimate prin acest chestionar.

Pentru ca strategia de dezvoltare a județului Giurgiu să raspundă cât mai bine nevoilor dvs. și oportunitatilor de dezvoltare pentru județ și să contribuie eficient la rezolvarea problemelor județului, vă invităm să completați acest chestionar. 

Opiniile dvs. sunt importante pentru noi, de aceea vă rugăm să răspundeți cat mai complet la toate rubricile chestionarului pentru a putea înregistra date relevante pentru această cercetare. Folosiți rubrica de comentarii pentru a explica mai bine mulțumirea sau nemulțumirea dvs. cu serviciul public respectiv, problema concretă cu care vă confruntați  și pentru a propune rezolvările pe care dumneavoastră le considerați adecvate la problemele semnalate. 

Pentru clarificări, persoana de contact este Gabriel Oprea, e-mail gabriel.oprea20@yahoo.com, mobil 0722312653

Răspunsul dvs.  ramâne  anonim şi va fi utilizat strict pentru documentare şi cercetare şi nu va fi folosit în alte scopuri. Toate înformațiile primite vor fi prelucrate fără referiri la identitatea respondenților.

Acest sondaj este parte  a procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare a județului Giurgiu pentru perioada 2021-2027 de către Consiliul Județean Giurgiu, cu sprijinul S.C. Public Research S.R.L. în cadrul proiectului„i.R.E.M Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” SIPOCA 817 Cod SMIS 135244, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Axa prioritară - administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către cetățeni în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice 2014 - 2020.

Vă rugăm să răspundeți la toate rubricile menționate în chestionar, pentru a putea înregistra în mod complet date relevante pentru această cercetare.

Toate înformațiile primite vor fi prelucrate fără referiri la identitatea respondenților.

Question Title

* 1. Care considerați că sunt la ora actuală 3 puncte tari ale județului Giurgiu, din perspectiva componentelor tineret/educație/sport?

Question Title

* 2. Care considerați că sunt la ora actuală 3 puncte slabe ale Județului Giurgiu, din perspectiva componentelor tineret/educație/sport?

Question Title

* 3. Pe o scară de la 1 la 4 cum considerați calitatea următoarelor servicii publice la nivelul județului Giurgiu?
                        1 Slabă
                        2 Acceptabilă
                        3 Bună                 
                        4 Foarte bună                
                        NS / NR - Nu știu / Nu răspund

  Slabă                  Acceptabilă Bună Foarte bună NU știu/NU răspund
Educație – acțiuni și infrastructura educațională din localitate (rețeaua de creșe, grădinițe, școli, licee, etc)
Infrastructura pentru sport
Evenimente sportive
Tineret – acțiuni și infrastructură dedicată (cluburi, parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, stranduri, etc)

Question Title

* 4. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3  priorități de dezvoltare pentru județul Giurgiu în domeniul tineret?

Question Title

* 5. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3 priorități de dezvoltare pentru județul Giurgiu în domeniul educației?

Question Title

* 6. Care considerați că ar trebui să fie principalele 3 priorități de dezvoltare pentru județul Giurgiu în domeniul sport?

Question Title

* 7. Alte comentarii/propuneri/sugestii:

Question Title

* 8. Nume și/sau prenume (opțional)

Question Title

* 9. Vârsta dvs. în ani împliniți

Question Title

* 10. Gen (marcați cu x)

Question Title

* 11. De cât timp locuiți în județul Giurgiu? (număr de ani)

Question Title

* 12. Localitatea de domiciliu/ reședință

Question Title

* 13. Ocupația principală – statut profesional

Question Title

* 14. Care este ultima școală absolvită?

0 of 14 answered
 

T