Question Title

* 1. Vrsta ustanove:

Question Title

* 2. Molimo navedite pretrage iz područja laboratorijske hematologije koje se rade u Vašem laboratoriju.

Question Title

* 3. Koliko vrsta hematoloških brojača imate u svom laboratoriju?

Question Title

* 4. Molimo navedite vrstu hematološkog brojača koji koristite u svom laboratoriju (proizvođač, model).

Question Title

* 5. Diferencijalna krvna slika koju izdajete s Vašeg hematološkog brojača je:

Question Title

* 6. Postoji li kakav oblik automatizacije u vašem laboratoriju (moguće više odgovora)?

Question Title

* 7. Koju vrstu uzoraka obrađujete u svom laboratoriju?

Question Title

* 8. Koju vrstu epruvete koristite u svom laboratoriju? Molimo navedite proizvođača epruvete, korišteni antikoagulans, volumen epruvete te vrstu (plastična/staklena).

Question Title

* 9. Provodite li verifikaciju novih epruveta u slučaju promjene proizvođača?

Question Title

* 10. Obrađujete li samo uzorke koji su vađeni u vašoj ustanovi ili i uzorke koji se u vaš laboratorij dostavljaju s drugih lokacija?

Question Title

* 11. Postoje li u Vašem laboratoriju definirani kriteriji za odbacivanje uzoraka?

Question Title

* 12. Molimo opišite svoje kriterije za odbacivanje uzoraka.

Question Title

* 13. Kako postupate s lipemičnim uzorcima?

Question Title

* 14. Kako postupate u slučaju prvog nalaza niskih trombocita (moguće više odgovora)?

Question Title

* 15. Koja je granica broja trombocita kad poduzimate radnje iz pitanja 12?

Question Title

* 16. Koja je granica MCHC kod koje postavljate sumnju na hladne aglutinine?

Question Title

* 17. Kako postupate kod sumnje na hladne aglutinine?

Question Title

* 18. Jeste li proveli verifikaciju svojih hematoloških analizatora?

Question Title

* 19. Molimo navedite smjernice po kojima je provedena verifikacija hematoloških analizatora.

Question Title

* 20. Provodite li unutarnja kontrolu kvalitete hematoloških analizatora?

Question Title

* 21. Koliko puta dnevno provodite unutarnju kontrolu kvalitete hematoloških analizatora?

Question Title

* 22. Koje kontrolne uzorke koristite za unutarnju kontrolu kvalitete hematoloških analizatora (moguće više odgovora)?

Question Title

* 23. Ukoliko imate više hematoloških analizatora u laboratoriju, provodite li usporedivost analizatora?

Question Title

* 24. Koje kriterije prihvatljivosti koristite kod međusobne usporedivosti analizatora?

Question Title

* 25. Provodite li kalibriraciju hematološkog analizatora?

Question Title

* 26. Navedite način kako provodite kalibraciju hematološkog analizatora.

Question Title

* 27. Kako postupate s uzorcima kod kojih su dobiveni rezultati iznad mjernog područja hematološkog analizatora?

Question Title

* 28. Kako postupate s uzorcima kod kojih su dobiveni rezultati ispod granice osjetljivosti hematološkog analizatora?

Question Title

* 29. Sudjelujete li u vanjskoj procjeni kontrole kvalitete?

Question Title

* 30. Navedite organizatora vanjske procjene kvalitete u kojoj sudjelujete.

Question Title

* 31. Navedite pretrage s kojima sudjelujete u vanjskoj procjeni kvalitete.

Question Title

* 32. Koristite li autovalidaciju za pretrage laboratorijske hematologije?

Question Title

* 33. Ukoliko koristite autovalidaciju koliki je mjesečni postotak autovalidiranih rezultata?

Question Title

* 34. Koji od navedenih kriterija koristite za autovalidaciju (moguće više odgovora)?

Question Title

* 35. Pratite li indikatore kvalitete u laboratorijskoj hematologiji?

Question Title

* 36. Definirajte praćene indikatore kvalitete.

Question Title

* 37. Molimo navedite tat koji primjenjujete za hitne i rutinske uzorke.

Question Title

* 38. Koje referentne intervale za KKS primjenjujete na nalazima?

Question Title

* 39. Izdajete li komentare na nalazima?

Question Title

* 40. Izvještavate li kritične vrijednosti za KKS / obavještavate li liječnika o kritičnim vrijednostima KKS?

Question Title

* 41. Imate li označene kritične vrijednosti za KKS na nalazu?

Question Title

* 42. Molimo navedite izvor korištenih kritičnih vrijednosti za KKS.

Question Title

* 43. Koje kriterije primjenjujete za stabilnost uzoraka za KKS?

Question Title

* 44. Imate li definiran vremenski period u kojem je dozvoljeno napraviti naknadnu analizu iz uzorka KKS?

Question Title

* 45. Izdajete li novije parametare KKS na nalazu (IRF, IPF...)?

Question Title

* 46. Koju je metodu brojenja retikulocita koristite u vašem laboratoriju?

Question Title

* 47. Koji je način izdavanja rezultata retikulocita u vašem laboratoriju?

Question Title

* 48. Određuje li se u Vašem laboratoriju sedimentacija eritrocita?

Question Title

* 49. Koja je metoda i/ili uređaj mjerenja sedimentacije u Vašem laboratoriju? Koristite li isključivo jednu metodu?

Question Title

* 50. Ukoliko koristite automatiziranu metodu mjerenja sedimentacije eritrocita, korigirate li rezultate na 18°C?

Question Title

* 51. Analizirate li sadržaj stanica u ekstravaskularnim tjelesnim tekućinama?

Question Title

* 52. Molimo navedite CROQALM šifru vašeg laboratorija.

0 of 52 answered
 

T