Sở Giao thông Oregon đang đề xuất giảm tắc nghẽn giao thông tại đường I-5 và I-205 tại khu vực đô thị Porland bằng cách thực hiện thu phí tắc nghẽn giao thông, với mức phí thay đổi. Thu phí tắc nghẽn  là một công cụ chính trong chiến lược giao thông ở khu vực đô thị của Sở Giao thông Oregon để làm giảm kẹt xe và làm cho các chuyến đi an toàn, ổn định hơn cho người tham gia giao thông. Đề xuất này được biết đến dưới tên gọi Dự án Định giá Giao thông Khu vực

Chúng tôi đang bắt đầu phân tích môi trường để xác định các lợi ích và nguy cơ tiềm tàng của dự án này. Phần khởi đầu của phân tích được gọi là “xác định phạm vi nghiên cứu”, đây là cơ hội để thu thập các ý kiến đóng góp về danh sách hay phạm vi các vấn đề của cộng đồng và môi trường để tiến hành nghiên cứu
Nhóm dự án đang tìm kiếm các góp ý nào trong giai đoạn lấy ý kiến?
Để hỗ trợ cho giai đoạn nghiên cứu môi trường của dự án, chúng tôi mong nhận được góp ý của Quý vị về các tài liệu và phân tích môi trường sắp tới. Tất cả các tài liệu được công bố ở trang mạng bằng tiếng Anh. Quý vị cũng có thể xem bản tóm tắt bằng tiếng Việt.
  • Bản thảo Nhận định Mục đích và Nhu cầu, bao gồm các mục tiêu của dự án.
  • Bản Đề xuất Phương án, mô tả khái niệm định giá thu phí theo tắc nghẽn để nghiên cứu.
  • Các tài nguyên cộng đồng và môi trường sẽ được đánh giá trong Đánh giá Môi trường sắp tới, như chất lượng không khí, giao thông trong khu dân cư, và kinh tế trong khu vực. Một danh sách phân loại các tài nguyên đã được ­thành lập dựa trên các góp ý từ lần lấy ý kiến cộng đồng trước.
  • Các nghiên cứu và tài liệu hỗ trợ khác cũng được đăng. Chúng tôi mong nhận được bình luận của Quý vị về các tài liệu đã công bố trong dự án Định giá Giao thông Khu vực.
Cần góp ý như thế nào cho nghiên cứu?
Các bình luận nên nói về các điểm cụ thể trong những tài liệu đã công bố và trong nghiên cứu môi trường sắp tới. Để giúp nhóm dự án hiểu được các mối quan tâm của Quý vị và những khu vực cũng như chủ đề mà chúng tôi cần cân nhắc trong phân tích, chúng tôi mong khi bình luận Quý vị sẽ theo các hướng dẫn sau:
  • Hãy cụ thể về từng thành phần của dự án, câu chữ, văn bản hoặc vấn đề. (Ví dụ: ”Hãy xem xét các lựa chọn đa phương tiện cho khu vực Y thay vì chỉ có xe cá nhân.”)
  • Hãy bao gồm giải thích ngắn về một vấn đề cần được đánh giá trong các phân tích trong tương lai. (Ví dụ: “Phân tích về giao thông cần cân nhắc việc xe hơi sử dụng các đường khác để tránh bị thu phí. Việc này có thể sẽ làm chậm các chuyến xe buýt, đặc biệt là dọc theo đường X trong khu
Tôi có thể tìm hiểu thông tin trước khi bình luận ở đâu?
Truy cập trang mạng về việc định hình quy mô dự án để tìm hiểu thêm thông tin, tải các tài liệu, hay liên lạc với nhân viên của dự án. 

Nhóm dự án sẽ làm gì với các góp ý? 
Tất cả các ý kiến sẽ được xem xét, tổng kết và trình bày trong phân tích về môi trường. Năm 2023, chúng tôi sẽ chia sẻ các kết quả trong Bản thảo Đánh giá Môi trường để cộng đồng xem và góp ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ dự án và cơ hội để mọi người tham gia. Việc thu phí trong chương trình Định giá Giao thông Khu vực sớm nhất sẽ bắt đầu vào cuối năm 2025. 

Khi nào thì hết hạn đóng góp ý kiến? 
Ngày 6 tháng 1, 2023. 


T