* 1. Din Alder

* 2. Hvor stor er din nuvæende bolig

* 3. I hvilket lokale står dit fortrukne opbevarings møble.

* 4. Hvilken type opbevarings møbel bruger du typisk til at opbevare dine ting i

* 5. Hvad lægger du mest vægt på når du vælger dit opbevarings møbel

* 6. Hvad forstrækker du dit opbevarings møbel ligger vægt på

* 7. Dit fortrukne valg af materialer

* 8. Hvilke af følgene udsagn passer bedst på dig

* 9. Hvad for nogle ting opbevarer du typisk , så de er nemt tilgængelige

* 10. Ville du have mod på at prøve et produkt der opfyldte flere af din behov

T