CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU ĐƯỜNG XE ĐẠP TRUNG TÂM

Chúng tôi giới thiệu ba cách tiềm năng để kết nối Santa Clara và Bắc San José thông qua đường siêu cao tốc dành cho xe đạp thú vị, liên tục, kết nối, mức độ căng thẳng thấp. Xem thông tin ý kiến đóng góp của bạn sẽ định hình Đường Xe đạp Trung tâm như thế nào và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn cho đến nay.

Đường Xe đạp Trung tâm khám phá việc sử dụng ba loại đường xe đạp được hiển thị bên dưới. Các lựa chọn thay thế được trình bày sử dụng các loại đường xe đạp này ở các khu vực khác nhau. Cuộc khảo sát sẽ cho bạn cơ hội để tìm hiểu về việc phản hồi của bạn từ cuộc hội thảo đóng góp ý kiến lần đầu đã giúp phát triển các lựa chọn thay thế như thế nào và hỏi về sự ưa thích của bạn và nơi bạn muốn đi xe đạp.

Question Title

Đường Xe đạp 1 Chiều, được Bảo

One-way protected bikeway

Question Title

Đường Xe đạp 2 Chiều, được Bảo vệ

two-way protected bikeway

Question Title

Đường mòn Không thuộc đường chính

Off-street trail
 Để biết thông tin bổ sung và những cập nhật về dự án, vui lòng truy cập: vta.org/CentralBikeway

Nhóm Nghiên Cứu về Đường Xe Đạp Trung Tâm sẽ cộng tác với các thành viên cộng đồng, các tổ chức trong cộng đồng, Cơ quan Giao thông vận tải Santa Clara Valley (VTA), các Thành Phố ở Santa Clara và San José, Quận Santa Clara và Caltrans để xây dựng tuyến đường “siêu cao tốc” dành cho xe đạp phía đông-tây từ Santa Clara đến North San José. Nhóm Nghiên Cứu sẽ khám phá sở thích của cộng đồng Santa Clara và San José để hiểu được đường đi của siêu cao tốc, và những tính năng và tiện nghi nào nên được đưa vào thiết kế. Nhóm Nghiên Cứu sẽ đưa ra các tài liệu thiết kế mang tính khái niệm mà VTA sẽ sử dụng làm điểm khởi đầu để xác định các cơ hội tài trợ để chuyển sang thiết kế dự án chi tiết hơn.

Question Title

Timeline of engagement events for the Central Bikeway Study. The purpose of the second round of engagement events in March 2021 is to collaborate on bikeway design concept.
Page1 / 6
 
17% of survey complete.

T