Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã dành chút thời gian quý báu để tham gia khảo sát này. Mọi thông tin trả lời sẽ được bảo mật tuyệt đối và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.Ý kiến của Anh/Chị sẽ giúp chúng tôi có thể phân tích và đưa ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn của Doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng.
 
Anh/Chị chỉ cần dành 2 phút để trả lời vài câu hỏi ngắn dưới đây. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn ! 
 

Question Title

* 1. Tên doanh nghiệp

Question Title

* 2. Câu hỏi về khả năng tiếp cận vốn của Doanh nghiệp: Các khoản vay của Quý công ty từ (Xin vui lòng xếp hạng từ "Ít nhất" đến "Nhiều nhất")

  Ít nhất Ít Nhiều Nhiều nhất Không có khoản vay
Ngân hàng
Chủ sở hữu hoặc cổ đông
Công ty khác 
Nhân viên công ty

Question Title

* 3. Câu hỏi về mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và Ngân hàng: Quý Công ty giao dịch với bao nhiêu ngân hàng?

Question Title

* 4. Tên ngân hàng chính mà Quý công ty giao dịch là (Nếu không có, xin vui lòng ghi "Không") 

Question Title

* 5. Câu hỏi dành cho đo lường Niềm tin: Anh/Chị có sẵn lòng cho mượn tiền hay những món đồ có giá trị hơn 100 triệu đồng với

  Có  Không
Họ hàng
Bạn bè
Đồng nghiệp 
Người mới quen biết

Question Title

* 6. Câu hỏi về yếu tố/ cơ sở tạo nên Niềm tin: Anh/Chị tin tưởng người khác vì (Xin vui lòng đánh giá từ "Không quan trọng" đến "Rất quan trọng")

  Không quan trọng Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng
Cùng chung tôn giáo, dân tộc
Cùng chung sở thích hoặc mục tiêu
Tính cách hợp nhau
Qua một quá trình xây dựng mối quan hệ
Cách ứng xử của người đó
Được giới thiệu hoặc quen biết từ trước
Cùng chung huyết thống
Cùng chung quê quán

Question Title

* 7. Xin để lại email nếu Anh/Chị muốn nhận bảng tóm tắt kết quả nghiên cứu này và có cơ hội nhận voucher giải thưởng.

Xin chân thành cảm ơn Quý công ty !
0 of 7 answered
 

T