Beste deelnemer aan de IgY-studie,
Je hebt je ingeschreven in het IMPACTT-project. We willen je van harte bedanken voor je
bijdrage.
Met dit project willen we ook de manier verbeteren waarop patiënten die gevraagd worden om deel te nemen aan een onderzoek, benaderd en geïnformeerd worden . Daarom willen we je in deze
vragenlijst vragen naar je ervaringen bij de eerste contacten tijdens dit onderzoek. Het
beantwoorden van deze vragen zal maar een paar minuten van je tijd kosten. Wanneer je het
onderzoek verlaat zullen wij nogmaals polsen naar je ervaringen in een tweede vragenlijst.
Als je kind deelneemt aan de studie, mogen we dan vragen om bij de vraag 'ik ben' duidelijk te
antwoorden wie de vragenlijst invult: jij als ouder in naam van je kind, of je kind zelf.
Tijdens je eerste contact met het project-team heb je een gesloten, genummerde briefomslag
gekregen. In deze briefomslag vind je een inleiding tot deze vragenlijst en een geheime code. Je
hebt deze code nodig bij het invullen van deze vragenlijst. Je onderzoekscentrum weet niet welke
code je gekregen hebt en dus ook niet welke antwoorden je geeft in deze vragenlijst. Je vragenlijst
zal op een anonieme manier verwerkt worden.
Hartelijk dank bij voorbaat voor je hulp.

Question Title

1. Vul hier de code uit de briefomslag in:

Question Title

2. Het geboortejaar van de deelnemer:

Question Title

3. Het geslacht van de deelnemer:

Question Title

4. Het land waar je woont:

T