Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Анкет илгээх боломжтой ажлын байрууд.

Question Title

* 2. Овог

Question Title

* 3. Нэр

Question Title

* 4. Нас

Question Title

* 5. Хүйс

Question Title

* 6. Төгссөн их сургууль

Question Title

* 7. Эзэмшсэн мэргэжил

Question Title

* 8. Хамгийн сайн мэддэг гадаад хэл

Question Title

* 9. Таны ажлын туршлага. /ямар байгууллагад, ямар ажил хийж байсан/

Question Title

* 10. Холбоо барих утасны дугаар

Question Title

* 11. Яаралтай үед холбоо барих дугаар /аав, ээж, эхнэр, нөхөр гэх мэт/

0 of 11 answered
 

T