Question Title

* 1. Osoba zamawiająca i odpowiedzialna za wystawę podczas wypożyczenia

Question Title

* 2. E-mail

Question Title

* 3. Telefon

Question Title

* 4. Grupa/instytucja zamawiająca (np. grupa lokalna/szkolna, zespół edukacyjny, szkoła, organizacja, itp.)

Question Title

* 5. Miejscowość

Question Title

* 6. Czas i okres wypożyczenia
(najlepiej kilka okresów na wypadek kolidujących zgłoszeń)

Question Title

* 7. Miejsce ekspozycji
(nazwa i adres miejsca, link do strony i/lub profilu w serwisie Facebook)

Question Title

* 8. Opis miejsca wystawy
(ogólny charakter miejsca i dokładne miejsce ekspozycji wystawy – należy zadbać o jak najlepszą widoczność, zrozumiałość i integralność wystawy. Czy miejsce jest dostępne dla osób z ograniczoną mobilnością?)

Question Title

* 9. Planowane wydarzenia towarzyszące
Rekomendujemy trzy typy wydarzeń towarzyszących:
1. Organizację wernisażu wystawy z udziałem ekspertów/ek Amnesty International lub innych zajmujących się kwestiami uchodźczymi. Spotkanie może mieć formę wystąpienia wstępnego i dyskusji z publicznością lub dyskusji eksperckiej z pytaniami od publiczności (zgłoś proponowany tytuł wydarzenia i zapotrzebowanie ekspertów/ek lub dane osób, które zaprosisz).
2. Poprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce i z wykorzystaniem wystawy – warsztatu, lekcji czy szkolenia (podaj tytuł wydarzenia i osoby prowadzące).
3. Przygotowanie i przeprowadzenie działania aktywistycznego dot. tematu wystawy.
4. Pokaz filmów towarzyszących wystawie.
5. Zbieranie podpisów pod petycją „TAK dla uchodźców”.
Może być też połączenie powyższych.

Question Title

* 10. Planowane działania promocyjne
Rekomendujemy: wysłanie informacji prasowej do mediów z zaproszeniem na wernisaż i wystawę, zajęcia edukacyjne i aktywistyczne, założenie wydarzenia w serwisie Facebook i publikację informacji i postów dot. wystawy; publikację informacji o wystawie na stronie internetowej swojej grupy/instytucji, miejsca wystawy i partnerów. (wzór informacji dla mediów i pliki z fotografiami z wystawy znajdują się na stronie www wystawy)

Question Title

* 11. Dane osoby odbierającej i adres dostarczenia wystawy

Question Title

* 12. Inne informacje/kwestie/pytania

T