6% of survey complete.
Здравейте, моето име е Габриела Йорданова. Доктор съм по социология и работя в Институт за изследване на обществата и знанието при БАН. В момента провеждам изследване, което е част от проект "Балансът между работа и личен живот в сектора на ИКТ в България: ролята на виртуалния труд”, финансиран по “Програма за подпомагане на младите учени в БАН”, 2016, с научен колектив доц.д-р Васил Киров и гл.ас.д-р Габриела Йорданова

Каня за участие всички, които работят и от разстояние в сектор ИТ и аутсорсинг, и имат дете/деца на възраст до 18 години.

Целта на проучването е научна. Вашето участие е напълно ДОБРОВОЛНО (не е предвидено заплащане) и АНОНИМНО. Получената информация ще бъде анализирана само в обобщен вид. Никой извън екипа на проекта няма да види или разбере конкретните отговори на който и да е от вас – те няма да бъдат използвани за нищо друго освен за целите на изследването. Бихте ли били така любезни да отговорите на няколко въпроса?
Благодаря Ви предварително за отделеното време и оказано съдействие!
 
гл.ас. д-р Габриела Йорданова
+359 889 65 88 26
gabriela.m.yordanova@gmail.com
 

T