Question Title

* AROLWG

Question Title

* Deallaf fy mod i, drwy gofrestru am fynediad i'r rhaglen hyfforddi athrawon, yn rhoi caniatâd i chi rannu fy manylion cyswllt â phartneriaid y prosiect hwn, ac fe fyddwch yn cysylltu â mi ynglŷn â’r dyddiadau sydd ar gael ar fy nghyfer i gymryd rhan mewn hyfforddiant sydd ar y gweill. Gweler yma am wybodaeth gyfreithiol am hyn:

Question Title

* Sut y byddwn yn defnyddio'ch data?
Mae'r holiadur hwn yn rhan o'r prosiect EntreCompEdu.eu (590183-EPP-1-2017-1-UK-EPPKA3-PI). Bydd tîm ymchwil EntreCompEdu yn casglu data fel rhan o broses werthuso'r prosiect Ewropeaidd hwn a ariennir gan Erasmus +. Bydd y data'n cael ei ddadansoddi a bydd yn cael ei drin yn gyfrinachol. Dim ond aelodau tîm prosiect EntreCompEdu fydd â mynediad i weithio gyda'r data hwn. Gellir crynhoi darnau a chanlyniadau anhysbys fel rhan o gyhoeddiadau gwerthuso a / neu ymchwil, a fydd ar gael trwy wefan a dogfennau EntreCompEdu. Ni fydd y data'n cael ei werthu na'i gyflwyno fel arall i bartïon eraill y tu allan i'r prosiect EntreCompEdu. Trwy ateb yr holiadur, mae'r ymatebydd yn rhoi caniatâd i ddefnyddio'r data at ddibenion ymchwil. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr holiadur, anfonwch e-bost at Elin McCallum - elin@bantani.com.

Question Title

* Eich rôl ym maes addysg

Question Title

* Os yw'n berthnasol, ym mha faes pwnc ydych chi'n gweithio ynddo?

Question Title

* Sawl blwyddyn o brofiad addysgu sydd gennych?

Question Title

* Ydych chi wedi bod yn rhan o ddysgu entrepreneuraidd yn y cwricwlwm o'r blaen?

Question Title

* Ydych chi'n gyfarwydd ag EntreComp?

Question Title

* Sut glywsoch chi am y cyfle hyfforddi hwn?

Diolch i chi am gofrestru ar gyfer yr hyfforddiant hwn.

Byddwn yn cysylltu â chi'n uniongyrchol gyda manylion pellach ynglŷn â’r dyddiadau cychwyn sydd ar gael ar gyfer y cwrs hyfforddi ar-lein.

Tîm EntreCompEdu:

University of Wales Trinity Saint David (lead) www.uwtsd.ac.uk
Bantani Education (BE) www.bantani.com
European Business Summit (BE) www.ebsummit.eu
Go Antwerpen (BE) www.g-o.be
Innogate to Europe (ES) www.innogatetoeurope.eu
LUT University (FI) www.lut.fi
MateraHub (IT) www.materahub.com
Me Analytics (SE) www.loopme.io
NCDIEL (MK) www.ncdiel.mk

Question Title

Delwedd
0 o 10 wedi eu hateb
 

T