Xóm của chúng ta được nhận vào Chương Trình Duy Trì Xóm Sustainable Neighborhoods Program thi hành bởi Thành Phố Lakewood.  Tham dự vào sự cố gắng duy trì Weir Gulch Gardens là hoàn toàn tình nguyện; nhưng mà, tất cả dân cư đều được mời và khuyến khích để tham gia!  Chúng tôi sẽ dùng bản thăm dò này để nhận diện những việc gì mà những người trong xóm thích nhất và xem chúng ta có những người lãnh đạo và đội hổ trợ cho những sự cố gắng này hay không.  Làm ơn điền ra tờ thăm dò này để giúp chúng tôi làm chương trình này càng hữu hiệu càng tốt cho xóm chúng ta.  Cám ơn qúy vị.

Question Title

* 1. 1.    Làm ơn chỉ định mức thích của qúy vị trong những đề tài sau đây:

  Muốn học Muốn dậy Muốn biết nhưng nhát Muốn vào nhóm làm việc
Nông thôn thành phố/nuôi súc vật trong thành phố         
Giảm bớt/dùng lại/tái dụng/phân bón
Bắt đầu vườn cộng đồng ở trường học và nhà thờ địa phương
Làm vườn ở nhà – sân trước và sau
Trao đổi hạt giống/rau, hàng bán rau
Trở thành một xóm“An Toàn Cho Ong”
Di chuyển cách khác (đi xe chung, đi xe đạp, đi bộ, di chuyển công cộng, xe hơi điện, v.v.)
Thú hoang (bảo vệ, làm môi trường sống tốt hơn, giáo dục)
Lịch sử xóm và di sản (lưu trữ lịch sử, lễ kỷ niệm lập xóm)
Cách tốt nhất để giảm dùng nước (vòi ít nước, tưới nhỏ giọt, vườn cần ít nước)
Tạo ra một cộng đồng lành mạnh và hoạt động hăng hái (câu lạc bộ thể dục, nấu ăn hàng loạt v.v.)

Question Title

* 2. Có đề tài hoặc dự án nào khác (mà ở trong năm Lãnh Vực Mục Đích Chương Trình là Năng Lượng, Không Khí, Nước, và Người Dân) mà qúy vị muốn nêu lên không?

Question Title

* 3. Bạn có nói được cả tiếng Việt và tiếng Anh không?

Bạn có muốn tình nguyện với nhóm của chúng tôi để cung cấp trợ giúp dịch thuật bằng văn bản hoặc tại các sự kiện không? Nếu có, xin vui lòng để lại thông tin liên lạc của bạn trong câu hỏi cuối cùng.

Question Title

* 4. Nếu qúy vị muốn tham dự vào những sự việc và dự án đang có, làm ơn cho địa chỉ email và số điện thoại của qúy vị:

Nếu qúy vị có câu hỏi hoặc lời khuyên, làm ơn liên lạc ủy ban ở weirgulchgardens@gmail.com

T