Question Title

Obraz
Zachęcamy do udziału w naszej ankiecie: przekazując nam swoją opinię, można wygrać 50 EUR w postaci vouchera na zakupy w serwisie Amazon!
Dziękujemy za udział w naszej ankiecie! Jej wypełnienie powinno potrwać nie dłużej niż 10 minut. Proszę pamiętać, że nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi. Zależy nam na szczerej opinii. Wśród uczestników rozlosowanych zostanie dziesięć voucherów Amazon o wartości 50 euro.
Aby wziąć udział w losowaniu voucherów o wartości 50 EUR na zakupy w serwisie Amazon, należy wpisać swój adres e-mail w poniższym formularzu. Dane będą oczywiście traktowane z zachowaniem najwyższej poufności i zostaną wykorzystane wyłącznie w powyższym celu! Więcej informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności można znaleźć tutaj.

Question Title

* Czy chcesz wziąć udział w losowaniu, aby wygrać kupon Amazon o wartości 50 €?

Question Title

* Dane kontaktowe

Question Title

* Jak ważne są dla Pana/Pani poniższe atrybuty przy wyborze dostawcy?

  Wcale nie ważne 0 1 2 3 Niezwykle ważne 4
Jakość produktów
Zakres oferty produktów
Ogólny kontakt biznesowy
Wiedza techniczna dostawcy
Ogólna jakość wycen
Szybkość wyceny
Materiały drukowane (katalog, cennik itp.)
Cyfrowe narzędzia marketingowe (strona internetowa, TALIS World itp.)
Interakcje online (LinkedIn)
Czas dostawy odpowiadający potrzebom klienta
Przestrzeganie określonych wcześniej terminów dostaw
Wsparcie posprzedażowe
Długofalowa współpraca
Narzędzia techniczne (rysunki 2D i 3D, BIM, narzędzia do wymiarowania zaworów)
Konkurencyjne ceny

Question Title

*  Czy są inne atrybuty ważne dla Pana/Pani przy wyborze dostawcy?

Page1 / 6
 
17% of survey complete.

T