povodom Hrvatskog dana ljekarni 2018. godine

Question Title

* 1. Molimo unesite potrebne podatke:

Question Title

* 2. Molimo unesite potrebne podatke o spolu:

Question Title

* 3. Stupanj obrazovanja (moguće je više odgovora)

Question Title

* 4. Mjesto rada:

Question Title

* 5. Što preciznije ukazuje na negativne posljedice debljine/pretilosti?

Question Title

* 6. Koji čimbenici mogu pridonijeti debljini/pretilosti?

Question Title

* 7. Koji poremećaji/ bolesti pridonose debljini/pretilosti?

Question Title

* 8. Koji lijekovi mogu pridonijeti pojavi debljine/pretilosti?

Question Title

* 9. Pretile osobe imaju veći rizik za razvitak slijedećih bolesti:

Question Title

* 10. Smatrate li da bi javni ljekarnici trebali preuzeti aktivniju ulogu i da bi se program savjetovanja pacijenata pri mršavljenju trebao provoditi u javnim ljekarnama?

Question Title

* 11. Smatrate li se kompetentnim za savjetovanje pacijenata o debljini?

Question Title

* 12. Biste li kao javni ljekarnik sudjelovali u provođenju programa mršavljenja, ako bi se on provodio u ljekarni?

Question Title

* 13. Smatrate li da bi tu uslugu trebalo naplatiti:

T