ยินดีต้อนรับสู่หน้าลงทะเบียนคณะกรรมการชุมชนของเรา
 
ขอเชิญท่านช่วยเราวางแผนอนาคตของซิดนีย์ด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุมชน นี่คือคณะกรรมการที่เป็นกระบอกเสียงของชุมชนของเมืองนี้ – เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ลงทะเบียนกับเรา (เราตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 คน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกคน

คณะกรรมการนี้เป็นตัวแทนของความหลากหลายของเมืองเรา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อยู่อาศัย ผู้มาเยือน เจ้าของธุรกิจ พนักงาน ผู้เสียภาษี และนักศึกษา ถ้าท่านอายุมากกว่า 16 ปีและมีความเกี่ยวข้องกับซิดนีย์ ท่านก็สามารถเข้าร่วมได้

เราจะเชิญท่านให้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเมือง อย่างเช่น การสำรวจ กลุ่มเป้าหมาย หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ ข้อมูลที่ท่านให้มาจะช่วยในการวางแผนเมืองของเราในอนาคต ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมมากน้อยเพียงใด

ให้ท่านบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเองเท่านั้น ห้ามใช้ข้อมูลของบุคคนอื่น เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ก็เท่ากับว่าท่านยอมรับแผนจัดการความเป็นส่วนตัวของเรา.
    
การลงทะเบียนน่าจะใช้เวลาราว 3 นาทีโดยประมาณ      

Question Title

* 1. กรุณาบอกข้อมูลการติดต่อของท่าน

เราจะใช้อีเมล์ของท่านเพื่อเชิญท่านเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการสำรวจของซิดนีย์ 2050

ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับคณะกรรมการนี้ กรุณาโทรมาหาทีมโครงการซิดนีย์ 2050 ได้ที่เบอร์: 02 9265 9333

ข้อมูลการติดต่อของท่านจะถูกเก็บไว้โดยเทศบาลซิดนีย์และจะไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอก อย่างสอดคล้องกับ แผนจัดการความเป็นส่วนตัว ของซิดนีย์

Question Title

* 2. ท่านอาศัยอยู่ในเขตใด?

Question Title

* 3. ท่านเป็น...

Question Title

* 4. ท่านอายุเท่าใด? กรุณาเลือกคำตอบเดียว

Question Title

* 6. เมื่ออยู่กับครอบครัวหรือคนที่พักอยู่กับท่าน ท่านพูดภาษาใด (เลือกได้หลายข้อ)

Question Title

* 7. ท่านต้องการให้แปลข้อความที่สื่อสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาของท่านหรือไม่?

Question Title

* 8. ข้อใดต่อไปนี้คือความสัมพันธ์ของท่านกับซิดนีย์? เลือกทุกข้อที่ใช่

Question Title

* 9. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในที่พักแบบใด?

Question Title

* 10. ท่านเป็นเจ้าของหรือเช่าที่พักในปัจจุบันของท่าน?

Question Title

* 11. ท่านมีเชื้อสายอะบอริจิ้นหรือชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสหรือไม่?

Question Title

* 12. ท่านเป็นผู้พิการหรือไม่?

Question Title

* 13. ท่านทราบเรื่องคณะกรรมการชุมชนจากที่ใด?

ประกาศการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัว

เป้าหมายการเก็บข้อมูล
: เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อสนับสนุนโครงการที่ปรึกษาซิดนีย์ที่ยั่งยืนปี 2050

ผู้รับตามเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่/ผู้รับเหมาของเทศบาลซิดนีย์

การให้ข้อมูล: แม้ว่าการให้ข้อมูลจะเป็นแบบสมัครใจ

การเข้าถึง/แก้ไขข้อมูล: เจ้าหน้าที่เทศบาลซิดนีย์หรือคำขอตามกฎหมายข้อมูลของรัฐบาล (การเข้าถึงโดยสาธารณะ)

การจัดเก็บ: ระบบจัดการบันทึกของสภาเมืองอย่างสอดคล้องกับ แผนจัดการความเป็นส่วนตัวของเรา คำตอบจะถูกจัดเก็บชั่วคราวโดยบริการของบุคคลภายนอกที่ชื่อ SurveyMonkey (เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว).


T