Screen Reader Mode Icon
Elaborarea Strategiei Smart City 2024-2030 se bazează atât pe date statistice și
studii, cât şi pe opiniile dumneavoastră exprimate prin acest chestionar ce
reprezintă un instrument important de lucru.
Pentru ca strategia să răspundă cât mai bine nevoilor dvs. și oportunităților de
dezvoltare, vă invităm să completați acest chestionar.
Chestionarul poate fi completat până la data de 14 noiembrie.
Opiniile dvs. sunt importante pentru noi, de aceea vă rugăm să răspundeți cât mai
complet la toate rubricile chestionarului pentru a putea înregistra date relevante
pentru această cercetare. Folosiți rubrica de comentarii pentru a explica mai bine
mulțumirea sau nemulțumirea dvs. despre calitatea serviciului public respectiv,
problema concretă cu care vă confruntați și pentru a propune rezolvările pe care
dumneavoastră le considerați adecvate problemelor semnalate.
Răspunsul dvs. este anonim şi va fi utilizat strict pentru documentare şi cercetare şi
nu va fi folosit în alte scopuri.
Pentru detalii: 0722229340, dragos.dinca@administratiepublica.eu

Question Title

* 1. Pe o scară de la 1 la 4, cât de mulțumit(ă) sunteți de calitatea următoarelor servicii publice asigurate la nivelul Sectorului 1?

  Total nemulțumit Parțial nemulțumit Parțial mulțumit Mulțumit Nu știu /
Nu răspund
Educație – acțiuni și infrastructura educațională (rețeaua de creșe, grădinițe, școli, licee, universități etc)
Social - servicii sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială
Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
Sănătate – acțiuni și infrastructura de sănătate (medic de familie, rețeaua de policlinici, spitale, dispensare etc)
Cultură – acțiuni și infrastructura culturală (casă de cultură, cinematograf, teatru, muzeu, etc)
Patrimoniul cultural – conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură
Tineret – acțiuni și infrastructură dedicată (cluburi, parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, ștranduri, etc)
Sport – acțiuni și infrastructură de sport (terenuri de sport, săli de sport, etc)
Ordine publică – acțiuni și infrastructură poliție locală, siguranța personală și a bunurilor etc
Situații de urgență – reacția autorităților la inundații, incendii, pandemii etc și infrastructura dedicată
Reducerea vulnerabilităţii la riscuri şi adaptarea la schimbări climatice (valuri de căldură, valuri de frig, etc)
Protejarea şi conservarea mediului (aer, apă, sol) şi a biodiversităţii (spații verzi, păduri, etc)
Dezvoltarea urbană/rurală - habitatul și arhitectura urbană (termoizolația clădirilor, aspectul clădirilor, rezistența clădirilor, etc)
Evidența persoanelor – accesibilitate și infrastructură dedicată
Infrastructura rutieră - rețeaua de drumuri, poduri, străzi, trotuare, zone pietonale, piste pentru bicicliști etc
Infrastructura utilitară și serviciile aferente (apa, canalizare, iluminat public, salubrizare, etc)
Eficiența consumului de energie şi promovarea utilizării resurselor regenerabile
Accesibilitate de transport – transport public, CFR, transport școlar etc
Punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale
Infrastructura informaţională – internet - şi de telecomunicaţii
Sprijinirea dezvoltării sectorului economic, a înterprinderilor mici și mijlocii, a investitorilor
Diversificarea şi dezvoltarea sectorului agro-alimentar
Transparența - Gradul de acces la date relevante și utile/informații de interes public în relația cu autoritățile/instituțiile publice
Nivelul de integritate al reprezentanților autorităților/instituțiilor publice
Modul de gestionare a pandemiei (COVID 19) de către autoritățile/ instituțiile publice

Question Title

* 2. In general, ce vă doriți în localitatea în care trăiți:

  UAT-ul dumneavoastră
Siguranța pe stradă
Școli curate și dotate
Curățenie
Locuri de muncă
Parcuri și spații verzi
Vecini, oameni prietenoși
Mediu curat
Drumuri reparate
Transport în comun optim
Alimentare cu apă și canalizare
Alimentare cu gaz
Locuri de joaca pentru copii
Autorități publice “prietenoase”, receptive
Spitale, policlinici dotate
Oportunități de afaceri
Armonie arhitecturală
Grija față de categoriile defavorizate
Existența unor instituții de cultură

Question Title

* 3. În Sectorul 1, ce vă place/ nu vă place cel mai mult?

Question Title

* 4. Care sunt principalele 3 acţiuni realizate în ultimii 5 ani pentru dezvoltarea Sectorului 1?

Question Title

* 5. Care sunt principalele 3 acţiuni în domeniul economie/ antreprenoriat NECESARE pentru dezvoltarea  Sectorului 1?

Question Title

* 6. Care sunt principalele 3 acţiuni în domeniul protecției mediului/eficienței energetice NECESARE pentru dezvoltarea  Sectorului 1?

Question Title

* 7. Care sunt principalele 3 acţiuni în domeniul utilităților publice NECESARE pentru dezvoltarea  Sectorului 1?

Question Title

* 8. Care sunt principalele 3 acţiuni în domeniul urbanismului/locuirii NECESARE pentru dezvoltarea  Sectorului 1?

Question Title

* 9. Care sunt principalele 3 acţiuni în domeniile social, sănătății și siguranței locuitorilor NECESARE pentru dezvoltarea  Sectorului 1?

Question Title

* 10. Care sunt principalele 3 acţiuni în domeniul mobilității urbane NECESARE pentru dezvoltarea  Sectorului 1?

Question Title

* 11. Care sunt principalele 3 acţiuni în domeniul educației NECESARE pentru dezvoltarea  Sectorului 1?

Question Title

* 12. Care sunt principalele 3 acţiuni în domeniul culturii și agrementului NECESARE pentru dezvoltarea  Sectorului 1?

Question Title

* 13. Alte comentarii si propuneri/sugestii:

Question Title

* 14. Vârsta dvs. în ani împliniți

Question Title

* 15. Gen (marcați cu x)

Question Title

* 16. Care este ultima școală absolvită?

Question Title

* 17. Statut:

0 of 17 answered
 

T