Svara på nedanstående frågor så gott du kan

* 1. I vilken utsträckning känner du stress på arbetet?

* 2. I vilken utsträckning känner du gemenskap med en eller flera arbetskamrater

* 3. I vilken utsträckning kan du göra din röst hörd på arbetet?

* 4. I vilken utsträckning lyssnar din chef på dina synpunkter och åsikter?

* 5. I vilken utsträckning har du en bra kontakt och samarbete med din chef

* 6. I vilken utsträckning lyssnar Ledningen på dina synpunkter och åsikter?

* 7. På en skala 1-100, hur bra känns det i allmänhet när du är på jobbet?

0 50
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

* 8. Vad vill du tre saker vill du förbättra under 2017

* 9. I vilken utsträckning har du tillräckliga kunskaper och kompetens för att utföra ditt arbete?

* 10. Vad om något vill du vidareutbilda dig i?

* 11. Övriga kommentarer

T