PROJEKT E-MIGRACJA

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Muzeum Emigracji w Gdyni we współpracy z fundacją PLUGin prowadzi badania socjologiczne wśród członków polskiej diaspory zatrudnionych w innowacyjnych sektorach gospodarki.
Wyniki zostaną opracowane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Jeśli chcesz otrzymać informację o wynikach raportu lub być informowany o dalszym etapie możesz zostawić adres e-mail. Szczegóły znajdziesz po wypełnieniu ankiety.

Do wypełnienia ankiety zapraszamy osoby zatrudnione za granicą w innowacyjnych sektorach gospodarki, w tym:
- Polaków, którzy wyemigrowali;
- osoby o polskich korzeniach;
- transmigrantów i ekspatów, którzy realizują kariery globalnie, ale nie podjęli decyzji o opuszczeniu kraju na stałe

Gorąco prosimy o udział w badaniu.  

Question Title

* 1. Z jakim sektorem biznesu z reguły Pan(i) współpracuje lub z jaką branżą jest Pan(i) związany(a)?

Question Title

* 2. Jaki rodzaj czynności zawodowych Pan(i) wykonuje, tzw. zawód wykonywany?

Question Title

* 3. Jaki jest Pana(i) poziom wykształcenia?

Question Title

* 4. Kierunek, który Pan(i) ukończył(a).

Question Title

* 5. W jakim kraju zdobył(a) Pan(i) swoje formalne wykształcenie?

Question Title

* 6. Związek formalnego wykształcenia z tym, co robi Pan(i) zawodowo

Question Title

* 7. Jakie słowa klucze najtrafniej opisują Pana(i) obszar aktywności zawodowej?

Question Title

* 8. Wykształcenie dodatkowe:

Question Title

* 9. Jaki był Pana(i) główny status zawodowy w momencie podjęcia decyzji o wyjeździe zagranicę lub w momencie wyjazdu?

Question Title

* 10. Każdy człowiek w różnym stopniu jest zadowolony lub niezadowolony z różnych sfer swego życia. Proszę ocenić pod tym względem poszczególne sfery?

  bardzo zadowolony raczej zadowolony ani zadowolony, ani niezadowolony raczej niezadowolony bardzo niezadowolony
relacje z członkami bliższej i dalszej rodziny
życie towarzyskie
spędzanie czasu wolnego
stan zdrowia
sytuacja finansowa
sytuacja zawodowa
ogólnie – swoje życie

Question Title

* 11. W jakim kraju się Pan(i) urodził(a)?

Question Title

* 12. Co spowodowało, że wyjechał(a) Pan(i) z kraju? Proszę wskazać nie więcej niż 3 odpowiedzi.

Question Title

* 13. Jak określił(a)by Pan(i) swój pobyt zagranicą?

Question Title

* 14. Jak długo trwa taki stan?

Question Title

* 15. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat zmieniał(a) Pan(i) kraj swojego zamieszkania? Jeśli nie wydarzyło się to ani razu, proszę wpisać cyfrę 0.

Question Title

* 16. W jakim kraju i mieście obecnie Pan(i) żyje – mieszka, pracuje?

Question Title

* 17. Jaki jest status prawny Pana(i) pobytu zagranicą?

Question Title

* 18. Proszę zastanowić się nad swoimi kontaktami społecznymi (poznawanie nowych ludzi, spotkania towarzyskie itp.), podczas pobytu zagranicą.

Z kim nawiązuje Pan(i) kontakty i relacje?

  w ogóle sporadycznie przede wszystkim
z rodowitymi mieszkańcami danego kraju
z imigrantami, niezależnie od ich narodowości
z Polakami na emigracji/pracującymi poza granicami Polski

Question Title

* 19. W jakich okolicznościach nawiązuje Pan(i) kontakty i relacje?

  w ogóle sporadycznie przede wszystkim
w sytuacjach życia codziennego
w sąsiedztwie miejsca zamieszkania
w miejscu pracy
w miejscu edukacji, np. na kursach językowych
w instytucjach publicznych
w stowarzyszeniach zawodowych
na wydarzeniach biznesowych
przez Internet, np. grupy facebookowe

Question Title

* 20. Czy zna Pan(i) jakieś organizacje zrzeszające Polaków mieszkających i pracujących zagranicą w sektorze informatycznym lub innowacji wymagających wysokich kwalifikacji?

Question Title

* 21. Czy bierze Pan(i) udział w jakichś wydarzeniach polonijnych organizowanych przez ambasadę, konsulat, polską parafię lub lokalną grupę Polaków?

Question Title

* 22. W niektórych krajach istnieją systemy ułatwień dla osób imigrujących – całe programy przyciągające specjalistów lub pojedyncze rozwiązanie. Proszę o wskazanie czy istnienie tego typu ułatwień miałoby wpływ na decyzję.

  brak wpływu . . . . . silny wpływ
o wyjeździe z kraju
o wyborze kraju docelowego
o wyjeździe z całą rodziną
o wyjeździe na stałe

Question Title

* 23. Które rozwiązania – ułatwienia, elementy programów przyciągających – miałyby znaczący wpływ na decyzję o wyjeździe? Można zaznaczyć max 3 odpowiedzi.

Question Title

* 24. Czy podobne do powyższych rozwiązania i ułatwienia skłoniłyby Pana(nią) do powrotu do Polski?

Question Title

* 25. Czy myśli Pan(i) o powrocie lub przeniesieniu się do Polski?

Question Title

* 26. Na ile konkretne są te ewentualne plany przenosin? Proszę zaznaczyć swoją odpowiedź, poprzez wskazanie punktu na skali.

1 - luźna myśl 100 - "walizki spakowane, bilet kupiony"
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 27. Proszę określić czy sytuacja panująca w Polsce, w wymienionych niżej sferach skłania lub nie skłania do ewentualnego przeniesienia się do Polski

  zdecydowanie nie nie raczej nie ani tak, ani nie raczej tak tak zdecydowanie tak
sytuacja ekonomiczna
sytuacja polityczna
jakość życia, np. dostępność usług, infrastruktura
sytuacja branży, z którą jest Pan(i) związany(a)
sytuacja osobista (rodzina, przyjaciele, znajomi)

Question Title

* 28. Kim – w sensie przynależności narodowościowej – czuje się Pan(i) pracując i mieszkając zagranicą?

Question Title

* 29. Proszę określić, na ile ważne są dla Pana(i) poszczególne wymiary doświadczania związku z krajem rodzinnym lub krajem pochodzenia Pana(i) przodków?

  w ogóle nieistotne raczej nieistotne ani istotne, ani nieistotne raczej istotne bardzo istotne
używam na co dzień języka polskiego
ważne jest, aby moje dzieci mówiły po polsku
spędzanie świąt w sposób tradycyjnie polski
gotowanie polskich potraw
śledzenie wydarzeń kulturalnych w Polsce
śledzenie bieżącej sytuacji politycznej w Polsce
oglądanie polskich programów w TV/Internecie
utrzymywanie kontaktów z rodziną w kraju
utrzymywanie kontaktów z Polakami zagranicą
przekazywanie dzieciom rodzinnych historii
branie udziału w wydarzeniach polonijnych

Question Title

* 30. Czy ma Pan(i) dzieci?

Question Title

* 31. Jaki jest Pana(i) stan cywilny?

Question Title

* 32. Czy pozostaje Pan(i) w związku z osobą...

Question Title

* 33. Czy Pana(i) najbliższe osoby – partner, partnerka, dzieci – towarzyszą Panu(i) podczas pobytu zagranicą?

Question Title

* 34. Czym zajmuje się Pana(i) partner(ka) na co dzień, podczas pobytu na emigracji?

Question Title

* 35. Jaką rolę pełnił(a) Pan(i) przy okazji wyjazdu zagranicę?

Question Title

* 36. W jakim stopniu w polu Pana(i) zainteresowań znajduje się:

  w ogóle . . . . . . . . bardzo
współpraca gospodarcza z Polską
promowanie zagranicą polskiego biznesu, przedsiębiorców, współpracy gospodarczej
budowanie pozytywnego wizerunku Polski zagranicą
wspieranie polskich instytucji działających zagranicą

Question Title

* 37. Zakładając, że taka współpraca byłaby możliwa, z kim, z jakimi podmiotami związanymi z Polską chciał(a)by Pan(i) współpracować?

  tak nie
stowarzyszenia polonijne
polskie uczelnie wyższe
polscy uczeni pracujący zagranicą
instytuty i jednostki badawcze
jednostki ministerialne (aparat państwowy)
polskie przedsiębiorstwa i firmy
polskie stowarzyszenia i fundacje
organizacje kościelne
instytucje kultury
konsulaty, ambasady

Question Title

* 38. Zakładając, że taka współpraca byłaby możliwa, w jakiej formie chciał(a)by Pan(i) współpracować? Proszę zaznaczyć nie więcej niż 4 odpowiedzi.

Question Title

* 39. Jak Pan(i) sądzi, z perspektywy osoby tworzącej diasporę polskich specjalistów sektora nowych technologii i innowacji, w jakich sferach, diaspora ta mogłaby odgrywać ważną rolę dla Polski? Proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi.

Question Title

* 40. Czy dostrzega Pan(i) jakieś działania państwa polskiego na rzecz diaspory polskich specjalistów pracujących zagranicą?

Question Title

* 41. Jak ocenia Pan(i) działania państwa polskiego na rzecz diaspory polskich specjalistów?

Question Title

* 42. Płeć

Question Title

* 43. W którym roku się Pan(i) urodził(a)?

Question Title

* 44. W przypadku zainteresowania otrzymywaniem informacji na temat projektu E-migracja drogą e-mailową czy uczestnictwem w badaniach jakościowych drugiego etapu projektu prosimy o przesłanie danych niezbędnych do kontaktu.

Question Title

* 45. Podaj swoje Imię i Nazwisko

Question Title

* 46. Podaj swój adres e-mail

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-339) przy ul. Polskiej 1 (iod@muzeumemigracji.pl). Dla zgód udzielonych w zakresie działań Fundacji PLUGin, Twoje dane zostaną udostępnione Fundacji PLUGin z siedzibą w Warszawie (00-032 Warszawa) przy ul. Przeskok 2 (team@weareplug.in), dla których stanie się Administratorem Danych Osobowych. Twoje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, z zastrzeżeniem dostawców usług i narzędzi niezbędnych do wypełnienia określonych wyżej celów przetwarzania.

2. Twoje dane przetwarzane będą w celach, na które wyraziłeś odpowiednie zgody powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. Twojej dobrowolnej zgody, do momentu jej odwołania/żądania usunięcia z subskrypcji.

3. Masz prawo do:

§ żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych

§ cofnięcia zgody w dowolnych momencie

§ wniesienia skargi do organu nadzorczego

4. Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne.

T