Sigurna parkirališta za bicikle

Svrha ove ankete je utvrđivanje najpodesnijih lokacija za postavljenje parkinga za bicikle na teritoriji Grada Novog Sada. Rezultati ankete će biti prosleđeni JP Parking Servis, preduzeću koje je zaduženo za postavljanje parkinga na teritoriji grada. Anketu sprovodi Novosadska Biciklistička Inicijativa (NBI). Više informacija o NBI, kao i o rezultatima ankete, možete dobiti na FaceBook stranici - 'Novosadska Biciklistička Inicijativa'(click here).

Question Title

2. Koliko imate godina (ukucajte broj)?

Question Title

3. Zanimanje:

Question Title

4. Naziv fakulteta/ škole/ firme* (relacija do koje najčešće putujete dnevno):
*ukoliko je u pitanju FIRMA, molimo Vas upišite i adresu

Question Title

5. Da li koristite bicikl?

T