Ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad

 
25% of survey complete.
(Sylwer na fydd ymateb i'r ymgynghoriad yn cael ei gyfrif fel gwrthwynebiad ffurfiol)
Bydd yr ymgynghoriad ar gyfer Ysgol Maes Edwin, Mynydd y Fflint, yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru (Gorffennaf 2013) yn dechrau ar Dydd Mercher 21 Hydref, 2015 ac yn dod i ben ar Dydd Mercher 2 Rhagfyr, 2015...
Cynnig i gau Ysgol Maes Edwin, Bryn-y-garreg, (Ysgol Gymunedol, Cyfrwng Saesneg) o 31 Awst 2016 gyda disgyblion yn trosglwyddo i ysgolion eraill yn yr ardal leol yn amodol ar ddewis y rhieni.
Yn seiliedig ar y wybodaeth a roddwyd i chi yn y llyfryn hwn, yn y digwyddiad ymgynghori ac o ddogfennau eraill sydd ar gael ar wefan Cyngor Sir y Fflint, rhowch eich barn ar ddewis a ffefrir gan y Cyngor yn ardal Mynydd y Fflint.

Question Title

* 1. A ydych yn cytuno â'r cynnig i gau Ysgol Maes Edwin, Mynydd y Fflint (erbyn 31 Awst 2016)?

Question Title

* 2. Dywedwch wrthym os ydych yn ymateb fel:

Question Title

* 3. Dywedwch wrthym a oes gennych unrhyw awgrymiadau eraill ar gyfer darpariaeth addysg gynaliadwy yn Mynydd Y Fflint?

Question Title

* 4. Gadewch i ni gael eich sylwadau neu farn ychwanegol ynghylch y cynnig. Dywedwch wrthym pam rydych chi'n teimlo fel hyn.

Question Title

* 5. A fyddech yn hoffi derbyn cyswllt e-bost i'r adroddiad ymgynghori ffurfiol pan gaiff ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Sir y Fflint?

Question Title

* 6. Os ydych wedi ateb ‘ydw/hoffwn’ i unrhyw un o’r cwestiynau uchod, rhowch gyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Os na fyddwch yn rhoi cyfeiriad e-bost ni allwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

T