Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Најсложенију спратовност јединки у биоценози имају:

Question Title

* 2. У једној реци дошло је до масовног помора риба. Могући узрок помора је:

Question Title

* 3. Животну заједницу чине:

Question Title

* 4. Процес рециклаже је важан због:

Question Title

* 5. Однос гепарда и антилопе у природи означен је као:

Question Title

* 6. Повежи појмове.

  абиотички, климатски абиотички, утицај земљишта абиотички, утицај рељефа биотички, реакције
Песак и глина
Стварање кисеоника у фотосинтези
Киша
Северна страна планинског врха

Question Title

* 7. Да ли смога има више у градовима кроз које протиче река?

Question Title

* 8. Означи тачну тврдњу.

Question Title

* 9. Разврстај дате примере људског понашања.

  одговорно  неодговорно
Претерано ђубрење земљишта.
Прерада већ употребљеног материјала.

Question Title

* 10. На бројност популације смрче не утиче:

0 of 10 answered
 

T