Question Title

* 1. (english below)
Más rud é go bhfuil mé in amhras faoi aon ghníomhaíocht coirp roimh tabhairt faoi rang Ióga, tuigim go bhfuil freagracht orm féin dul i gcomhairle lia roimh ré. Seachas sin, is ar mo chomhairle féin a bheidh mé ag meas aon bhaol a bhaineann le gníomhaíochtaí coirp agus mo rocht fisiciúil féin.


Tuigim nach bhfuil ióga ionadaíoch d’aird leighis, scrúdú leighis, diagnóis nó cóir leighis. Glacaim leis go bhfuil freagracht orm an múinteoir a chur ar an eolas roimh gach rang ióga más rud é go bhfuil aon ghortaithe agam, nó más rud é go bhfuil mé tinn. Ní dhéanfaidh mé aon staidiúir a chuirfidh stró orm, nó pian. Más rud é go mothaíonn tú míchompordach le linn an ranga, tar amach as an staidiúir go deas, réidh. Is féidir leat filleadh ar an rang nuair a óireann sé duit féin. Glacaim leis nach mbeidh an múinteoir, Ióga le Linda(Yoga with Linda), Coiste Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí nó Comharchumann Ráth Chairn faoi dhliteanas d’aon ghortaithe, nó damáistí don duine nó don airnéis, de toradh domsa páirt a ghlacadh sa rang san am i láthair nó san am amach romhainn. Bainfidh mé úsáid as an fhoirgneamh ar mo phriacal féin.

I should consult a physician prior to enrolling to practice yoga if I am in any doubt. Otherwise I assume the physical risk of my own physical condition.

I understand that yoga is not a substitute for medical attention, examination, diagnosis or treatment. I recognise that it is my responsibility to notify of any serious injury or illness before every yoga class. I will not perform any postures to the extent of strain or pain. If at any time during the class, you feel discomfort or strain, gently come out of the posture. You may rejoin any time during the class. I accept that neither the teacher, Yoga with Linda, Coiste Pleanála Teanga an Mí or Comharchumann Ráth Chairn are liable for any injury, or damages, to person or property, resulting from taking the class or in the future, and I use the premises at my own risk.


Question Title

* 2. Dearbhaigh d'ainm agus seoladh ríomhphoist, le do thoil.
Please confirm your name and email address.

T