Go raibh maith agat as páirt a glacadh
Thank you for your help by participating in this questionnaire

Question Title

* 1. An dóigh leat go bhfuil an Ghaeilge tábhachtach do bhaile an Daingin agus, más ea, canathaobh?
Do you think that Irish is important for Dingle town and, if so, why?

Question Title

* 2. Conas a chuirfeá síos ar do chumas Gaeilge féin?
How would you describe your own ability to speak Irish?

Question Title

* 3. Conas a chuirfeá síos ar chumas Ghaeilge bhaill do chlainne go ginearálta?
How would you describe the general standard of Irish of your family members?

Question Title

* 4. An mbeifeá-sa go pearsanta sásta níos mó Gaeilge a úsáid i rith do shaoil laethúil?
Would you personally be willing to use more Irish in your daily life?

Question Title

* 5. An mbraitheann tú go bhfuil an Ghaeilge chomh feiceálach is ba cheart di a bheith i mbaile an Daingin?
Do you think that Irish is as visible as it could/should be in Dingle town?

Question Title

* 6. Bunaithe ar do thaithí féin, an mbraitheann tú go bhfuil éileamh ar sheirbhísí tré Ghaeilge ó shiopaí/ghnóanna i mbaile an Daingin?
Based on your own experience, do you think there is a demand for services through Irish from the shops/businesses in Dingle town?

Question Title

* 7. Ar ghlac tú riamh le haon tacaíocht chun do chumas Gaeilge a fheabhsú?
Have you ever availed of any support to improve your Irish ability?

Question Title

* 8. An bhfuil tú páirteach in aon chumann nó club, caitheamh aimsire, spóirt nó eagras eile ar an mbaile?
Are you part of any club or society, pastime, sport or other organization based in the town?

Question Title

* 9. Cé mhéid Gaeilge a bhíonn á úsáid sa ghrúpa agus cén slí a bhíonn sí á húsáid?
How much would you say Irish is used in the group and in what way is it used?

Question Title

* 10. An dóigh leat go bhfuil aon rud praicticiúil go bhféadfaí a chur i gcrích sa Daingean a chabhródh chun úsáid agus feiceálacht na Gaeilge a chur chun cinn ar an mbaile?
Is there any practical measure which you think could be taken in Dingle town which would help to promote the use of Irish or increase its visibility?

Question Title

* 11. An bhfuil aon smaoineamh eile fén nGaeilge i nDaingean Uí Chúis gur mhaith leat a roinnt linn?
Have you any other thoughts regarding Irish in Dingle town you would like to share with us?

T