ცხელი ხაზი 2 444 909

Question Title

* 1. შეტყობინების წარმომდგენი (სურვილისამებრ):

Question Title

* 2. შეტყობინების წარმომდგენი არის:

Question Title

* 3. გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია (სურვილისამებრ):

Question Title

* 4. გთხოვთ, მონიშნოთ საეჭვო ინციდენტის შესაბამისი სახეობა:

Question Title

* 5. გთხოვთ, მიუთითოთ საეჭვო ინციდენტის თარიღი:

Date

Question Title

* 6. გთხოვთ, მიუთითოთ საეჭვო ინციდენტის ადგილი:

Question Title

* 7. გთხოვთ, მიუთითოთ კომპანიის შესაბამისი დეპარტამენტის დასახელება და/ან სერვის ცენტრი, რომელშიც თქვენს მიერ შემჩნეულ იქნა არაკეთილსინდისიერი ან თაღლითური ქმედება:

Question Title

* 8. შეტყობინება:
(გთხოვთ, შეძლებისდაგვარად სრულად აღწეროთ საეჭვო ინციდენტი, შემთხვევა ან საკითხი. მიუთითეთ თქვენს მიერ აღწერილ შემთხვევასთან დაკავშირებული პირი/პირების ვინაობა, შემთხვევის თარიღი და ადგილი, შესაბამისი დამამტკიცებელი საბუთი/დოკუმენტი ასეთის არსებობისას, ასევე თუ ვის აცნობეთ აღნიშნული ინციდენტის შესახებ)

Question Title

* 9. გსურთ თუ არა რომ კომპანია დაგიკავშირდეთ აღნიშნულ საკითხზე? დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მე–3 კითხვაში მიუთითოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია.

T