Ulazni upitnik o digitalnoj i integrisanoj bezbjednosti

Pred vama je ulazni upitnik o digitalnoj i integrisanoj bezbjednosti.

Ovaj upitnik je anoniman i koristićemo ga u svrhu analize vaših potreba i znanja, s ciljem prilagođavanja programa treninga.

Samo izabrane kandidatkinje biće obaviještene putem emaila/telefona najkasnije do 25.septembra 2019.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem emaila: budipokret@protonmail.com

Question Title

* 1. Kontakt informacije

Question Title

* 2. Datum rođenja:

Question Title

* 3. Da li si aktivna u ženskom, mirovnom i/ili nekom drugom društvenom pokretu i na koji način?

Question Title

* 4. Koja je tvoja lična motivacija za učešće na treningu? Kako nakon ovog treninga možeš doprinijeti feminističkom pokretu i biti dio mreže za zagovaranje politika kojima je cilj zaustavljanje online nasilja nad ženama (lično i/ili organizacijski)?

Question Title

* 5. Ukoliko imate navedite dodatne napomene vezane za organizovanje prevoza, smještaja, ishrane, pristupa objektima i sl.

Question Title

* 6. Kontakt osoba u slučaju hitnosti (ime, adresa, telefon i srodstvo sa učesnicom).

Question Title

* 7. Koji operativni sistem koristiš na svom računaru/laptopu, i koji telefon trenutno posjeduješ?

Question Title

* 8. Da li imaš iskustva sa sljedećim računarskim operacijama?

Question Title

* 9. Da li si upoznata sa sljedećim internet konceptima i internet operacijama?

Question Title

* 10. Molimo označite šta od navedenog koristite na internetu?

0 of 10 answered
 

T