Дослідження сприйняття громадянському суспільстві що означає підтримання миру

Дякуємо вам за те, що знайшли час заповнити це коротке опитування! Воно є частиною  дослідження, котре координує Глобальна мережа жінок-миротворок (ГМЖМ) за підтримки ООН Жінки. Метою цього дослідження є висвітлити діяльність і думки громадянського суспільства щодо попередження конфліктів, побудови миру та того, що означає “сталий мир”, та забезпечити їх включення в глобальні обговорення політики стосовно нового порядку денного “Підтримання миру”, які відбуваються в ООН.

Це опитування буде доступне для заповнення до 31 серпня. 

Цей порядок денний виник у відповідь на рекомендації огляду діяльності ООН з побудови миру, який відбувся у 2015 році, та ставить за мету переглянути підхід ООН до побудови миру, щоб його визначали й очолювали організації на рівні держав і на місцевому рівні. Порядок денний «Підтримання миру» також передбачає участь різних зацікавлених сторін та розглядає мир як довгострокову мету, яка потребує постійної взаємодії, навіть коли на поточний момент в країні не відбувається конфліктів. В ньому підкреслюється важливість широкого підходу до побудови миру, який охоплює всі етапи миру, а не лише негайну постконфліктну відбудову.

Хоча розробка цього порядку денного ще триває, вже визначені такі його ключові підвалини:
 
1.      Універсальне застосування – підтримання миру охоплює діяльність, спрямовану на “попередження спалаху збройного конфлікту, а також його продовження, ескалації та поновлення.” Цей принцип стосується всіх країн, незалежно від того, чи в них відбувається конфлікт, чи ні;

2.     Інклюзивність – в резолюціях щодо підтримання миру послідовно підкреслюється важливість ролі жінок, молоді та громадянського суспільства в підтриманні миру та необхідність визнавати їх як діячів миру на всіх етапах та в усіх аспектах підтримання миру.

3.     Довгострокове бачення – працювати задля підтримання миру шляхом адаптації інститутів, норм, ставлення та спроможності на всіх рівнях суспільства у відповідності до змін контексту;

4.     Сталість – постійна й послідовна взаємодія усіх груп населення та сторін конфлікту є наріжною для підтримання миру; сталий мир також вимагає сталого залучення жінок протягом всього циклу попередження конфліктів, їх вирішення, побудови миру та відбудови у тривалій перспективі;

5.     Місцева відповідальність та лідерство – в цьому порядку денному підкреслюється важливість того, щоб його визначали й очолювали організації на рівні держав і на місцевому рівні задля ефективного підтримання миру; особливо важливою є участь в цьому процесі місцевих жінок та жіночих організацій;

6.     Всеохопний, координований та послідовний підхід – підтримання миру є багатогалузевим завданням, котре вимагає подолання роз’єднаності всередині системи ООН і поза нею, в урядах та громадянському суспільстві. Воно також вимагає постійної координації та взаємодії серед агенцій ООН та міжурядових органів ООН, таких як Генеральна Асамблея, Рада Безпеки та Економічна і Соціальна Рада, та державних і місцевих урядів, жіночих організацій та інших діячів громадянського суспільства.

Як місцеві лідерки, активістки та представниці місцевих спільнот, саме ви, на наше переконання,  є експертками та першопрохідницями в підтриманні миру, і тому ми хочемо, аби ваші погляди на сталий мир, ваші голоси, ваша робота та ваші досягнення визначали цей новий порядок денний.

T