ΕΡΕΥΝΑ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία, αποστέλλετε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένη υποστήριξη, για την συμμετοχή σας στα προγράμματα  ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Με την εξειδίκευση των συνεργατών μας, Αναλαμβάνουμε συνολικά όλη τη διαδικασία ένταξης στα Αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, από την ενημέρωση, τη μελέτη και την προαξιολόγηση μέχρι την εκπόνηση της επενδυτικής πρότασης, την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών έως και την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου.
LTA SOLUTIONS LIMITED
MARIA HOUSE Αυλώνος 1
1075 Λευκωσία Κύπρος
Τηλέφωνο 0035 7991 27453
Fax.: 0035 722232744
Email: info@ltasolutionsltd.com
Site: www.ltasolutionsltd.com
Η ερωτήσεις με αστεράκι είναι υποχρεωτικές ( * )

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Είσαστε υφιστάμενη επιχείρηση

Question Title

* 4. Αναφέρετε σε τι ύψος επένδυσης περίπου θέλετε να φτάσετε

Question Title

* 5. Ποιά είναι η πόλη που δραστηριοποιήστε, ή μπορεί να δραστηριοποιηθείτε

Question Title

* 6. Ποια είναι η κύρια δραστηριότητα  της επιχείρησής σας,  ή ποια μπορεί να έιναι

Question Title

* 7. Αν είσαστε υφιστάμενη επιχείρηση πότε έχετε κάνει έναρξη

Question Title

* 8. Για νέα επιχείρηση πότε σκέπτεστε να κάνετε έναρξη

Question Title

* 10. Η ερώτηση αυτή είναι για υφιστάμενη επιχείρηση, Αναγράψτε τα καθαρά κέρδη

Question Title

* 11. Αν είσαστε υφιστάμενη επιχείρηση απασχολούσατε προσωπικό την χρίση 2019

Question Title

* 12. Αν ναι πόσα άτομα, αν όχι σιμώσατε 0 ;

Question Title

* 13. Σκέπτεστε να υποβάλλετε μόνος σας κάποια πρόταση, ή σε συνεργασία με κάποιο άλλο άτομο ;

Question Title

* 14. Υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο ιδίας συμμετοχής για το πρόγραμμα που θέλετε να κάνετε

Question Title

* 15. Θα σας ενδιέφερε κάποια επικείμενη χρηματοδότηση για την ιδία συμμετοχή σας στο πρόγραμμα,  μέχρι την λήψη της δημόσιας δαπάνης ;

Question Title

* 16. Αναφέρετε σε τι ύψος χρηματοδότησης περίπου θέλετε να φτάσετε ;

Question Title

* 17. Έχετε Ακινητα προς εξασφάλιση ;

Question Title

* 18. Έχετε δανεισμό σε τραπεζικά ιδρύματα ;

Question Title

* 19. Έχετε φορολογική ενημερότητα εφόσον ζητηθεί

Question Title

* 20. Έχετε συμμετάσχει σε άλλα Προγράμματα ΕΣΠΑ στο παρελθόν για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, ή το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχετε λάβει, κατά την τελευταία τριετία, ανεξαρτήτως αν αφορούν τις ίδιες ή άλλες επιλέξιμες δαπάνες, υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ ;

Question Title

* 21. Εάν ναι, ποιο πρόγραμμα έχετε υλοποιήσει ?

Question Title

* 22. Διευκρινίστε ότι θεωρείτε οτι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σας σχεδίου ;

Σύμβουλος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, με τιμιότητα και ευελιξία, προτείνοντας την ιδανικότερη λύση βάση του δικού σας Προφίλ. (Profile)..
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472 /1997, Π.δ 207/1998. Π.δ 79/2000 και αρ. 8Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός μας τόπος ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Question Title

* 23. Δέχομαι να να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την www.ltasolutionsltd.com

Ολοκληρώστε την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και πιέστε ΤΕΛΟΣ για την αποστολή του.
 
100% of survey complete.

T