Моля, задайте своите въпроси към участниците в първата панелна дискусия "Лидерът и емоционалната интелигентност" в лидерския мега акселератор „Емоционалната интелигентност – императив в бизнеса и лидерството“ на 9 април 2020 г.
Please write your questions for the panel discussion "The Leader and Emotional Intelligence" at leadership mega accelerator "Emotional Intelligence-Imperative in Business and Leadership"

Question Title

* 1. Въпроси по темата:
Questions on the topic:

Question Title

* 2. Въпроси към определени участници в панелната дискусия. Моля, посочете към кого е въпросът.
Questions to a specific panelist. Please indicate whom would you like to reply

Question Title

* 3. Вашето име 
Your name

T