Screen Reader Mode Icon

Анкета щодо розробки професійного стандарту «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник)»

В Україні триває розробка професійного стандарту «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник)». Проєкт Ради Європи «Молодь за демократію в Україні: Фаза II» у співпраці з Міністерством молоді та спорту  України та робочою групою запрошує взяти участь в опитуванні.
Проблема дослідження представлена як потреба розуміння очікуваного переліку трудових функцій та відповідних компетентностей фахівчинь / фахівців з питань молоді.
Опитування розглядається як інструмент для врахування точок зору усіх зацікавлених сторін на зміст професійного стандарту. Тому нам важливі ваші відверті та щирі відповіді.
Запропонована Вам анкета є добровільною та анонімною, з можливістю відповідей лише на окремі запитання.
Результати дослідження будуть представлені в узагальненому вигляді, без імен чи будь-яких інших особистих даних учасниць і учасників.
Тривалість опитування: 10 днів (18-28 лютого 2022).

Question Title

* 1. Загальна інформація

Для покращення результатів аналізу, будь ласка, вкажіть Ваші дані:
Стать

Question Title

* 2. Вік

Question Title

* 3. Сфера професійної дяльності

Question Title

* 4. Зв'язок з молодіжною роботою / молодіжною політикою

Question Title

* 5. Стан молодіжної роботи
Для чого, на Вашу думку, зараз існує молодіжна робота  в Україні?

Question Title

* 6. Для чого, з Вашої точки зору, вона б мала існувати?

Question Title

* 7. Підходи до визначення функцій молодіжної працівниці / молодіжного працівника
Будь ласка, проранжуйте характеристики молодіжної роботи за рівнем їх значущості від 1 до 5 (де 1 - найменш значуща характеристика, а 5 - найбільш значуща) з позиції молодої людини

  1 2 3 4 5
ціннісно-орієнтована: молодіжна робота намагається слугувати більш високим цілям – інклюзії та соціальній згуртованості
орієнтована на потреби молоді: молодіжна робота обслуговує ключові потреби та сподівання молоді, визначені самими молодими людьми
добровільна: молодіжна робота не є обов’язковою і спирається на добровільну участь молоді
розвивальна: молодіжна робота спрямована на особистісний, соціальний та етичний розвиток молодих людей
саморефлексивна та критична: молодіжна робота намагається переконатися, що вона робить усе можливе, щоб відповідати її місії
побудована на стосунках: молодіжна робота шукає аутентичного, справжнього спілкування з молодими людьми й робить свій внесок у підтримку життєздатності громад

Question Title

* 8. Будь ласка, проранжуйте характеристики молодіжної роботи за рівнем їх значущості від 1 до 5 (де 1 - найменш значуща характеристика, а 5 - найбільш значуща) з позиції молодіжної працівниці / працівника

  1 2 3 4 5
ціннісно-орієнтована: молодіжна робота намагається слугувати більш високим цілям – інклюзії та соціальній згуртованості
орієнтована на потреби молоді: молодіжна робота обслуговує ключові потреби та сподівання молоді, визначені самими молодими людьми
добровільна: молодіжна робота не є обов’язковою і спирається на добровільну участь молоді
розвивальна: молодіжна робота спрямована на особистісний, соціальний та етичний розвиток молодих людей
саморефлексивна та критична: молодіжна робота намагається переконатися, що вона робить усе можливе, щоб відповідати її місії
побудована на стосунках: молодіжна робота шукає аутентичного, справжнього спілкування з молодими людьми й робить свій внесок у підтримку життєздатності громад

Question Title

* 9. Будь ласка, проранжуйте характеристики молодіжної роботи за рівнем їх значущості від 1 до 5 (де 1 - найменш значуща характеристика, а 5 - найбільш значуща) з менеджерської позиції (керівника/керівниці)

  1 2 3 4 5
ціннісно-орієнтована: молодіжна робота намагається слугувати більш високим цілям – інклюзії та соціальній згуртованості
орієнтована на потреби молоді: молодіжна робота обслуговує ключові потреби та сподівання молоді, визначені самими молодими людьми
добровільна: молодіжна робота не є обов’язковою і спирається на добровільну участь молоді
розвивальна: молодіжна робота спрямована на особистісний, соціальний та етичний розвиток молодих людей
саморефлексивна та критична: молодіжна робота намагається переконатися, що вона робить усе можливе, щоб відповідати її місії
побудована на стосунках: молодіжна робота шукає аутентичного, справжнього спілкування з молодими людьми й робить свій внесок у підтримку життєздатності громад

Question Title

* 10. Трудові функції та дії
Трудова функція - це складова частина виду трудової діяльності, що являє собою інтегрований (відносно автономний) набір трудових дій, що визначається технологічним процесом та передбачає наявність компетентностей, необхідних для їх виконання (п. 2 Методики розроблення професійних стандартів, затвердженої Наказом Міністерства соціальної політики України №74 від 22.01.2018).

Послуговуючись власним досвідом, будь ласка, складіть список п’яти найбільш важливих трудових функцій, які виконують молодіжні працівниці / працівники

Question Title

* 11. Ваш коментар чи обґрунтування

Question Title

* 12. Які трудові функції повинні були б виконувати  фахівчині / фахівці з питань молоді, але (у силу різних причин) не виконують?

Question Title

* 13. Ваш коментар чи обґрунтування

Question Title

* 14. Професійні компетентності
Професійні компетентності - сукупність знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості, що забезпечують здатність виконувати на певному рівні трудові функції, визначені відповідним професійним стандартом (п. 2 Методики розроблення професійних стандартів, затвердженої Наказом Міністерства соціальної політики України №74 від 22.01.2018).

Послуговуючись власним досвідом, будь ласка, складіть список п’яти найбільш важливих професійних компетентностей, якими володіють молодіжні працівниці / працівники

Question Title

* 15. Ваш коментар чи обґрунтування

Question Title

* 16. Якими професійними компетентностями повинні були б володіти фахівчині / фахівці з питань молоді, але (у силу різних причин) не володіють?

Question Title

* 17. Ваш коментар чи обґрунтування

Question Title

* 18. Нормативно-правова база
Будь ласка, зазначте, якими документами Ви послуговуєтеся для визначення трудових функцій і дій молодіжних працівниць / працівників?

Question Title

* 19. Будь ласка, оцініть за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5, де 1 - найнижчий бал, 5 - найвищий) потребу врахування міжнародного досвіду і практик у процесі розробки професійного стандарту

Question Title

* 20. Роль молодіжної роботи. Ситуація з Вашого життя.

Пригадайте, будь ласка, випадок з Вашого життя у молодому віці (14-35 років), коли людина поруч відіграла важливу роль у вашому становленні.

Хто була ця людина?

Яку підтримку вона надала?

Чому ця підтримка була важливою для Вас у той момент?

Як змінилося Ваше життя після цього випадку?

За бажанням, опишіть ситуацію та її вирішення.

Question Title

* 21. Ваші коментарі
Що, на Вашу думку, обов’язково необхідно врахувати при підготовці професійного стандарту «Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник)»?

Question Title

* 22. Що залишилося поза увагою опитування, про що важливо знати розробницям і розробникам професійного стандарту?

Question Title

* 23. Дякуємо Вам за співучасть!

Якщо для Вас є цікавою можливість взяти участь у подальших обговореннях професійного стандарту - будь ласка, залиште контактну інформацію (за Вашим бажанням).

0 of 23 answered
 

T