Comhairliúchán Poiblí ar Phlean Oidhreachta úr do Chontae Lú

Tá sé i gceist ag Comhairle Contae Lú Plean Oidhreachta nua don chontae, a bhaineann leis na mblianta 2020 go 2025, a ullmhú. Ba mhaith linn do mheas a fháil ar cad iad na hábhair níos tabhactaí a chuir san áireamh sa Phlean.

Question Title

* 1.

Ba mhaith linn taispeáint an méid dhaoine (agus na háiteanna an bhfuil siad ann) a ghlac páirt sa Chomhairliúchán Poiblí. Má bhfuil tú sásta le d'ainm a bheith ar an liosta sa phlean, scríobh sa chéad bhosca é.

Question Title

* 2. D'eagraíocht (más bhfuil tú ag freagracht ar son eagraíocht éigin)

Question Title

* 3. Do sheoladh ríomhphoist (más maith leat ríomhphoist a fháil uainn, anois is arís)

Question Title

* 4. Do bhaile phoist (do cheantair i gCo Lú), nó chontae (múna bhfuil tú i gCo Lú)

Question Title

* 5. Cé chomh tábhachtach duitse atá na codanna seo den oidhreachta Lú?

  Is Tabh. An Tabh. Measartha Iseal Is Ísle
Suíomhanna seandálaíochta
Oidhreacht ailtireachta
Cartlainn srl (cuntas ghnó)
Bithéagsúlacht (ainmhithe is plandaí)
Oidhreacht chultúrtha (teanga, ceol is ceird)
Deich mbliana chomóradh céad bliain ó shin
Béaloideas (miotais 7 finscéalta)
Reiligí (7 fothraigh sean-eaglais)
Gairdíní stairiúla (ag tithe móra)
Stair (áitiúil nó náisiúnta)
Tobair naofa
Oidhreacht thionsclaíochta (muilte, iarnróid)
Tírdhreach, Muirdhreach 7 Geolaíocht
Leachta cuimhneachán srl
Séadchomharthaí náisiúnta
Foirgnimh traidisiúnta, m.sh. tithe cinn tuí, sean foirgnimh talmhaíochta

Question Title

* 6. Liosta thíos tá na téama oibre a bhfuil ar intinn againn a chur sa phlean oidhreachta nua. An aontaíonn tú leo? Cuir tic le gach ceann is maith leat. An rinneamar dearmad le rud ar bith eile? Mol aon ábhar tábhachtach, nach bhfuil sa liosta, sa bosca ag an deireadh.

Question Title

* 7. An bhfuil smaoineamh ar bith eile agat maidir leis Oidhreacht Lú?

0 of 7 answered
 

T