Question Title

* 1. Вие сте:

Question Title

* 2.  Данни:

Question Title

* 3. Ползвали ли сте административните услуги на Областна администрация – Кюстендил?

Question Title

* 4. За какъв период от време беше извършена административната услуга?

Question Title

* 5. По какъв начин Ви беше предоставена административната услуга?

Question Title

* 6. Как бихте оценили качеството на административното обслужване?

Question Title

* 7. Как оценявате отношението на служителите в администрацията към Вас? (моля посочете в скалата от зададените стойности)

Question Title

* 8. Оказват ли Ви съдействие служителите при попълването и подаването на документите?

Question Title

* 9. Как предпочитате да се информирате за дейността на администрацията?

Question Title

* 10. В случай, че имате препоръки относно работата на Областна администрация  - Кюстендил, моля посочете:

T