አቡገዳ ከኮሮና ስጋት ነፃ መድረክ  B
AbuGada waltajji Koronarraa walabaa B

እነዝህን አጫጭር የ5 ደቂቃ ጥያቄዎች በመመለስ የአቡገዳ መድረክ ተጠቃሚ ይሁኑ!
Gaafiilee gabaaboo daqiiqaa 5 kana deebisuun galmaawaa waltajji AbuGada fayyadamaa!

Question Title

* 1. የንግድ/ የሱቅ ስምና  የስልክ ቁጥር
Maqaa daldalaa fii lak. bilbilaa

Question Title

* 2. ከተማና  በከተማው ልዩ ቦታ ስምና  የተሞላበት ቀን
Magaalaa fii bakkee addaa magaalaa fii guyyaa

Question Title

* 3. የንግድ ሥራ ዓይነት gosa tajaajila daldalaa

Question Title

* 4. የሥራ ቦታና ሰራተኞች (ከአንድ በላይ መልስ ይቻላል)
bakkaa daldalaa fii hojjattoota (deebi tokko caalaa filachuun nidandayama)

Question Title

* 5. የስልክ ትዕዛዝ የመላክ/የማድረስ ሽያጭ ስራ ( ከአንድ መልስ በላይ ይቻላል)
Hujii ajaja bilbilaa manatti geeysuu (deebii tokkoo oli nidandayama)

Question Title

* 6. በኮሮና ምክንያት እርስዎ ወይም ንግድ ስራዎን ያጋጠመ ችግር አለ?
Sababa koronaatiin hujii keeysanirra rakkina gahe nijiraa?

Question Title

* 7. የትኞቹን የኮሮና መከላከያ ዘዴዎች ይጠቀማሉ?  (ከአንድ በላይ መልስ ይቻላል) 
Koronaa ifirraa eeguuf tooftaa kamitti fayyadamtan (deebii tokko oli filachuun nidandayama)

Question Title

* 8. የኮሮና በሽታንና የገበያ አድማ የመንገዶችና ሱቆች መዘጋትን ጉዳቶች እንዴት ያያሉ? 
Rakkina dhukkuba korona fii lagannaan karaafii iddoo daldalaa cufuu akkamitti laaltan?

Question Title

* 9. በይነመረቡን  ኢንተርኔት ተጠቅመው ለመመዝገብ እገዛ ይፈልጋሉ?
Interneet kana itti fayyadamtanii galmaawuu nidandeeysan moo isin gargaarra?

Question Title

* 10. የነገረዎት ሰው መለያ ቁጥር (የማያውቁ ከሆነ ወይም ይህን መልዕክት ከኢንተርኔት ላይ ካዩ 01 ይፃፉ)
Lakkoofsa addaa nama irraa dhageeysanii (yoo hinbeeyne ykn ergaa kana interneetirraa yoo argitan 01 barreeysa)

T