Bắt đầu từ năm 2020, Ban Giáo Dục Mầm Non Oregon sẽ quản lý một chương trình tài trợ mới được gọi là Quỹ Bình Đẳng. Quỹ Bình Đẳng sẽ hỗ trợ các tổ chức và chương trình văn hóa để phục vụ thêm trẻ nhỏ và gia đình trên khắp Oregon. Quỹ Bình Đẳng sẽ tài trợ cho việc bắt đầu hoặc mở rộng các chương trình về việc chuẩn bị đi học mẫu giáo và hỗ trợ gia đình cho thấy được nền văn hóa độc đáo, ngôn ngữ, và kinh nghiệm sống của trẻ em da màu và trẻ em Bản địa.

Cuộc khảo sát này sẽ giúp Ban Giáo Dục Mầm Non hiểu thêm về cách các tổ chức văn hóa cung cấp dịch vụ và cách Quỹ Bình Đẳng có thể giúp phát triển năng lực của các tổ chức này để phục vụ nhiều trẻ em và gia đình hơn.
 
Phản hồi cho khảo sát này là tùy chọn, chỉ nhằm mục cung cấp đích thông tin; và sẽ không ảnh hưởng đến quyết định tài trợ trong tương lai. Mỗi tổ chức chỉ cần một phản hồi. Những người đại diện của các tổ chức Bộ lạc nên tham khảo cuộc khảo sát dành riêng cho các Bộ lạc: https://www.surveymonkey.com/r/WB5KJVYTribe.
 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ để hoàn thành khảo sát này, vui lòng liên lạc với Nakeshia Knight-Coyle tại Nakeshia.knight-coyle@state.or.us. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và sự đóng góp để làm khảo sát này.

Question Title

* 1. Thông Tin về Lý Lịch

Question Title

* 2. Vai trò của quý vị trong tổ chức của mình là gì?

Question Title

* 3. Tên của tổ chức

Question Title

* 4. Trang web của tổ chức

Question Title

* 5. Tổ chức được thành lập năm nào

Question Title

* 6. Có bao nhiêu nhân viên làm việc trong tổ chức của quý vị?

Question Title

* 7. Có bao nhiêu nhân viên làm việc trong tổ chức của quý vị?

Question Title

* 8. Quý vị cung cấp dịch vụ ở đâu? Vui lòng chọn khu vực địa lý đúng với khu vực mà tổ chức của quý vị phục vụ:

T