Question Title

* 1. Kontaktní údaje přihlašovatele

Question Title

* 2. Název přihlašovaného díla

Question Title

* 3. Lokalita / adresa přihlašovaného díla

Question Title

* 4. Kategorie - slouží pouze k orientaci

Question Title

* 5. Vztah ke stavbě

Question Title

* 6. Partneři díla

Question Title

* 7. Anotace akce 

(Doporučené okruhy popisu díla: Stavebně konstrukční řešení; Umístění stavby, případně její vztah k veřejnému prostranství; Historické a kulturní souvislosti, pokud jsou; Ekologické souvislosti; Bezbariérovost, trvalá udržitelnost – pokud je relevantní; Inovativnost technického či stavebního řešení - pokud je relevantní)

Doporučený rozsah max 4000 znaků, případně nahrajte jako samostatný soubor v bodě 9)

Question Title

* 8. Fotografie

PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 9. Doplňující informace

PDF, DOC, DOCX file types only.
Choose File

Question Title

* 10. Čestné prohlášení

T