Question Title

* 1. Kontaktní údaje přihlašovatele

Question Title

* 2. Název přihlašovaného díla, projektu

Question Title

* 3. Lokalita (uvažovaná lokalita)

Question Title

* 4. Vztah k přihlašovanému dílu / projektu

Question Title

* 5. Anotace akce 

(Doporučené okruhy popisu díla: Stavebně konstrukční řešení; Umístění stavby, případně její vztah k veřejnému prostranství; Historické a kulturní souvislosti, pokud jsou; Ekologické souvislosti; Bezbariérovost, trvalá udržitelnost – pokud je relevantní)

Doporučený rozsah max 4000 znaků
(Lze nahrát jako samostatný soubor v bodě 8)

Question Title

* 6. Popis stavebního řešení - výjimečnosti, originality díla
(Doporučený rozsah max 4000 znaků, lze nahrát jako samostatný soubor v bodě 8)

Question Title

* 7. Fotografie

PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 8. Doplňující informace

PDF, DOC, DOCX file types only.
Choose File

Question Title

* 9. Čestné prohlášení

T